ĐẤT NÀO LÀ CỦA TA??

Đất ta ta xới đất ta ta bồi
Đất ta ta xới đất ta ta ngồi
Đất cho ta sống quê hương ta bồng

Đất cho ta chết quê hương ta về

                                                               


Kể từ ngày có bác và đảng csVN trên mảnh đất thân yêu của mẹ VN, thì đất nào, quê hương nào là của ta? Bọn người phi nhân vô tổ quốc nầy đã làm "đất của ta", từ lâu ta không còn xới được, những mảnh đất của cha ông ta cả mấy nghìn năm lập ra nay đã không còn là của ta, nó đã bị tước đoạt, bị cướp và đã mất. Nhà đã không còn, nước cũng đã mất nên xuống đường, biểu tình yêu nước chống giặc ngoại xâm, nội xâm mà bị bắt là chuyện đương nhiên thôi! Tội cho con dân tôi đã từ lâu tà quyền cộng sản VN đã đem từng thước đất của cha ông dâng cho giặc. mất nhà, mất nước mà không biết mình đã mất, cứ tưởng rằng đang còn, nhân dân thành kẻ nô lệ mới mà cứ tưởng rằng mình là chủ.

” Đất ta ta xới, đất ta ta bồi.Đất ta ta tới , đất ta ta ngồi”.

Đất ta bây giờ giặc đã vào và đang xới giùm chúng ta, đất ta đang bị bọn việt gian csVN dùng làm đất bồi cho kẻ thù, để trả nợ súng đạn cho cuộc chiến 20 (năm 1955-75) https://www.facebook.com/NhungNguoiMongMuonMotVietNamCuongThinh/posts/1818224544982982 . Đất ta, nhưng khi ta muốn tới Ải Nam Quan tìm vết tích, nơi Nguyễn Trải tiển cha là Nguyễn Phi Khanh tại cửa ải biên giới Trung-Việt, nay không còn nửa, huyền thoại về một cổng biên giới lịch sử nay còn đâu? Việt gian nguỵ quyền cộng sản đã lén lút dâng cho giặc Tàu. Hồ chí Minh còn thông đồng với tên Thủ Tướng nhà nước việt gian csVN dâng Hoàng Sa-Trường Sa cho Tàu cộng để được đàn anh bảo kê cho sự độc tôn độc bá trên chính trường VN trong nhiều năm qua.


                                                                             
                             


Cái nhà là nhà của ta
Công khó ông cha lập ra
Cháu con phải gìn giữ lấy
Muôn năm với nước non nhà
Xóm làng là làng của ta
Xương máu ông cha làm ra
Chúng ta phải gìn giữ lấy
Muôn năm với nước non nhà
Cánh đồng đơm đầy hương hoa
Công khó dân ta làm ra
Quyết tâm ta gìn giữ lấy
Nuôi nhau chung sống một nhà
Xóm giềng là tình quê hương
Chung sống vui bên ruộng nương
Có nhau để cùng chung sức
Vươn lên non nước hùng cường
Cõi đời là đời của ta
Nuôi dưỡng công lao mẹ cha
Lớn khôn để gìn giữ nước
Thay nhau xây đắp sơn hà

(đồng dao)

Nhà nầy nhất định là nhà VN, là của con Hùng cháu Lạc; Cháu con nhất quyết không được để lọt vào tay giặc!!

Đó là di huấn của tổ tiên để lại cho con cháu http://hon-viet.co.uk/LoiDiChucCuaTienNhan_VuaTranNhanTong.htm , chúng ta nhất quyết phải lấy việc răn dạy của tổ tiên làm kim chỉ nam cho việc chống chủ nghĩa bành trướng của Bắc kinh, một kẻ thù truyền kiếp của Việt tộc. Phải biết quý căn nhà VN phải giử cho bằng được dù phải tốn xương và máu của con dân VN. Chúng ta không thể nào tiết kiệm xương máu với bọn việt gian cộng sản bán nước. Hoa tự do, dân chủ và nhân quyền nhất định phải nở bằng máu của chính những người VN chúng ta. Trong một cuộc cách mạng chúng ta không thể nào từ chối sự hy sinh xương máu khi đánh đuổi kẻ thù của dân tộc. Nếu may mắn ít đổ máu, thì đó là điều mong muốn của tất cả các tổ chức chính trị, nếu như không được, chân lý duy nhất là phải lấy máu để rửa sạch tàn tích của csVN, giải quyết tận gốc rể mọi hệ lụy do chúng tạo ra trên nửa thế kỷ nay trong căn nhà VN.                          
Tay dơ thì lấy nước để rửa, còn n
ước dơ chỉ lấy máu rửa mới sạch.

Tình tự quê hương của Việt tộc là gắn bó thiết thân máu thịt tình sông - núi với con người là vô cùng sâu nặng. Có ở nơi nào trên trái đất này đã ngàn đời lấy thế núi - sông làm lũy thành phên đậu mà giữ gìn lấy đất đai Tồ quốc. Kia ải Chi Lăng, đèo Mã Phục, dải Hoàng Liên... từng âm vang chiến thắng quân xâm lược bắc phương. Bao ngọn núi quê hương dâng tảng ngực trần uy nghiêm, bền gan, kiêu dũng che chắn bước chân giặc....ngăn chặn bão dông. Dựa vào thế núi mà giữ đất. Và núi đã được ông cha ta dùng trong nghĩa tình núi sông, kia là bến Bồ Đề, cửa Hàm Tử, dòng Đằng Giang, Hồng Hà... đã bao đời nhuộm máu giặc xâm lược từ phương bắc.

Lấy núi làm cha, sông làm mẹ. Núi ngăn bước thù, sông trôi máu giặc. Núi che gió bão, sông chở phù sa. Còn ở nơi nào nghĩa núi - sông gắn bó với con người hơn thế nữa. Hơn là không ở xứ sở nào nghĩa núi - sông mang một ý nghĩa lớn lao, sâu xa hơn xứ sở Nam Quốc Sơn Hà thiêng liêng này.


                                     “Cái nhà là nhà của ta”. Đất của ta, nhà của ta bị cướp mất qua bọn trung gian csVN, nay chúng ta dứt khoát phải đòi lại! Đó là lẽ đương nhiên thuận lòng dân thuận lòng trời! Kẻ thù của Việt tộc chính là đảng csVN và bè lủ tay sai việt gian hiện nay trong cái gọi là Tà Quyền. Muốn đòi lại đất tổ, thì công việc trước tiên là phải tiêu diệt cho được bạo quyền csVN. Chết vì nước chết vì dân là cái chết nhẹ nhàng đáng được lưu vào thanh sử như anh hùng Nguyẽn Thái Học. Và chết phải có ý nghĩa như cụ Phan Bội Châu đã đưa vào bài thơ:


                                                    


Chết mà vì nước, chết vì dân,
Chết đấng nam nhi trả nợ trần.
Chết buổi Đông Chu, hồn thất quốc,
Chết như Tây Hán lúc tam phân.
Chết như Hưng Đạo, hồn thành thánh,
Chết tựa Trưng Vương, phách hóa thần.
Chết cụ Tây Hồ danh chẳng chết,
Chết mà vì nước, chết vì dân.


Kim Anh Le,20.13.2013