BU C TƯ DO DƯỚI THỜI VNCH.                                                               

                                    Vận động bầu cử của các liên danh cử tri dưới thời VNCH
                                                                                                           
Các liên danh vận động tranh cử   

Việc bầu cử, tự nó, không phải là một điều kiện đủ cho nền dân chủ tồn tại.

Nhiều chế độ độc đoán hay độc tài như VNDCCH và CHXHCNVN, thường tổ chức bầu cử bịp bợm để giả mạo một chế độ dân chủ như các nước tự do văn minh khác trên thế giới; Tuy nhiên, trong các cuộc bầu cử, họ thường đặt ra nhiều điều hạn chế:

1. Hạn chế người đủ tiêu chuẩn ra ứng cử
2. hạn chế quyền hạn của những đại biểu, hay những chính sách họ có thể lựa chọn
3.Bầu cử gian lận, không tự do và công bằng, những người ứng cử được đảng csVN chọn và được đề nghị để dân chúng bỏ phiếu bầu (đảng cử dân bầu).  Kết quả thường được biết trước.

Một số thí dụ trong lịch sử của những nền "dân chủ" này là Iraq dưới quyền Saddam Hussein, Philippines thời Ferdinand Marcos, VN từ 1945 đến 2012....
..

DÂN CHỦ TỰ DO

Theo định nghĩa ngày nay, "dân chủ" thường được hiểu là "dân chủ tự do". Trong khi dân chủ chỉ có nghĩa là một hệ thống chính phủ được thành lập và chính thống hoá bằng bầu cử, những nền dân chủ hiện đại còn được đặc trưng bởi những định chế sau đây:

Một hiến pháp để giới hạn các quyền và kiểm soát hoạt động của chính phủ, có thể là hiến pháp thành văn, bất thành văn hoặc hỗn hợp cả hai loại.
Bầu các ứng cử viên một cách tự do và công bằng.
Quyền bầu cử và ứng cử của người dân.
Quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, v.v...
Quyền tự do báo chí và quyền truy cập thông tin từ nhiều nguồn.
Quyền tự do giao thiệp.
Quyền công bằng trước pháp luật và xét xử tuân theo quy tắc của pháp luật.
Người dân được thông tin về quyền lợi và trách nhiệm dân sự.

Nghĩa này thường có hạn chế. Không phải ai cũng được ứng cử trong các cuộc bầu cử; chỉ có những người tham gia mới được lựa chọn để ứng cử. Thêm vào đó, không phải ai cũng được đi bầu. Hầu hết các nước dân chủ chỉ cho phép những người dân đủ tuổi (thường là 18) bầu. Một số quốc gia không cho một số người khác bầu (chẳng hạn như người phạm tội).

                                                                                                    
                                                                  
                                                                       
                                                                
 Các ứng cử viên vận động quần chúng rất 
sôi động bằng nhiều hình thức khác nhau
                                               
                                              Phòng bỏ phiếu có các quan sát viên quốc tế
                                                                                         
Bầu cử trong thời XHCN

Trong một số chính quyền, chế độ dân chủ tự do là chế độ thực tế, trong khi trong danh nghĩa là một chế độ khác; ví dụ Canada là một chế độ quân chủ, nhưng trong thực tế được lãnh đạo bởi một Nghị viện được bầu một cách dân chủ. http://namrom64.blogspot.de/2012/08/hinh-anh-xua-bau-cu-vnch.html

Những Đỉnh Cao ngất về Trí Tuệ của CHXHCNVN hảy tuyên bố huỷ bỏ điều 4 hiến pháp CHXHCNVN năm 1992 và hãy một lần tỏ ra là một đảng anh minh, xứng đáng lảnh đạo đất nước bằng cách tranh cử thật công bằng với các Đảng chính trị khác, dưới sự kiểm soát của Uỷ Hội Quốc Tế và các báo chí quốc tế!
Đảng CSVN đừng nên ôm 4 tốt và 16 chữ vàng của phương Bắc vào trong lòng, mà sống vất vưởng trên quê hương VN. Hãy ngẩng cao đầu lên can đảm đi theo nguyện vọng của Việt tộc. Trả lại VN cho người VN...trả lại Tư Tưởng HCM cho cát bụi và trả cơ đồ lại cho mẹ VN. Tự Do Dân Chủ là tiến trình đi lên của Việt tộc, để VN hoà mình vào thế giới văn minh tiến bộ ngày hôm nay.

Hãy vì DÂN TỘC và TỔ QUỐC VN, chứ đừng vì Đảng CS mà trở thành những người HÈN và bưng bô cho Tàu Cộng.


Nguyễn Minh Triết
28.10.2012