TƯỚNG LÊ NGUYÊN VỸ, THẦN TƯỚNG VNCH
(Một Trung Đoàn Trưởng Xuất Chúng)                                                                     

Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ là Tư Lệnh cuối cùng của Sư Đoàn 5. Ông chọn tuẫn tiết thay vì chịu nhục đầu hàng giặc cộng tại sân cờ bản doanh Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 5 ở Lai Khê ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Ông được chỉ định vào chức Tư Lệnh Sư Đoàn 5 vào tháng 11 năm 1973, ngay khi tốt nghiệp Đại Học Chỉ Huy Cao Cấp và Tham Mưu bên Mỹ về nước.

Trước khi đi Mỹ học, ông giữ chức Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 5, phụ tá cho Đại Tá Lê Văn Hưng. Trong trận đánh tử thủ An Lộc, ông đã sáng gía vì là người dũng cảm bắn hạ chiếc chiến xa T-54 đầu tiên khi đoàn chiến xa địch xông vào thành phố An Lộc dưới con mắt kinh hoàng bỡ ngỡ của các chiến sĩ tử thủ lần đầu tiên chạm trán chiến xa. 

                                                                             
                                                     Súng chống xe tăng M.72 của QL.VNCH
                                                           
                                                                   

Khi còn ở cấp Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 8 thuộc Sư Đoàn 5, dưới quyền chỉ huy của Tướng Tư Lệnh Nguyễn Văn Hiếu, ông nổi tiếng là một Trung Đoàn Trưởng tác chiến giỏi. Sau đây là một số tài liệu ghi nhận khả năng và quan điểm chiến sự của Đại Tá Lê Nguyên Vỹ do các Cố Vấn Mỹ lưu giữ.

LƯỢNG GIÁ

Đại Tá Lê Nguyên Vỹ, nhận chức ngày 20.12.68, 19 năm quân ngũ. Đại Tá Vỹ là một chỉ huy trưởng xếp hạng trên trung bình. Ông hữu hiệu và hiếu chiến và nhiều sáng kiến khi chạm địch và khi huấn luyện binh sĩ. (Đại Tá John G. Hayes, Cố Vấn Trưởng, ngày 7.2.1970).

Đại Tá Lê Nguyên Vỹ, Chỉ Huy Trưởng Trung Đoàn 8, SĐ5BB: Một sĩ quan tài ba. Rất nhiệt tâm, rất nghiêm chỉnh và rất được việc. Ông có nhiều triển vọng. Một người quốc gia nhiệt tình. Đáng được thăng chức. (Trung Tá Roy E. Couch, Cố Vấn Phó, ngày 4.2.1970).

Đại Tá Lê Nguyên Vỹ, Chỉ Huy Trưởng Trung Đoàn 8...Trung Đoàn Trưởng giỏi nhất trong Quân Đoàn 3; đủ khả năng trở nên Sư Đoàn Trưởng. ( Lời phê của Cố Vấn Mỹ Quân Đoàn 3).

TIỂU SỬ


Chuẩn tướng Lê Nguyên Vỹ (1933-1975) là Tư lệnh Sư đoàn 5 bộ binh của Quân lực Việt Nam Cộng hoà, là một trong năm tướng lĩnh đã tự sát trong sự kiện 30 tháng 4, 1975.

Tướng Quân Lê Nguyên Vỹ (1931-1975) tốt nghiệp US Army Command and General Staff College Kansas USA Học viện quốc phòng đào tạo tướng lãnh chuyên dạy về Tấn công- Phòng thủ-Rút lui Chiến Thuật, Ông là một trong 2 vị Tướng duy nhất năm 1975 đã rút quân thành công giữa vòng vây trùng điệp của VC, từ An Lộc về Lai Khê.

Trích một đoạn về Vị tướng quân Anh Hùng của dân tộc VN:

Ông được chỉ định vào chức Tư Lệnh Sư Đoàn 5 vào tháng 11 năm 1973, ngay khi tốt nghiệp Đại Học Chỉ Huy Cao Cấp và Tham Mưu bên Mỹ về nước.

Trước khi đi Mỹ học, ông giữ chức Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 5 cho TướngLê Văn Hưng. Trong trận đánh tử thủ An Lộc, ông đã sáng gía vì là người dũng cảm bắn hạ chiếc chiến xa T-54 đầu tiên khi đoàn chiến xa địch xông vào thành phố An Lộc dưới con mắt kinh hoàng bỡ ngỡ của các chiến sĩ tử thủ lần đầu tiên chạm trán chiến xa.

Khi còn ở cấp Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 8 thuộc Sư Đoàn 5, dưới quyền chỉ huy của Tướng Tư Lệnh Nguyễn Văn Hiếu, ông nổi tiếng là một Trung Đoàn Trưởng tác chiến giỏi. Tài liệu Luc quan Hoa Ky ghi nhận khả năng và quan điểm chiến sự của Đại Tá Lê Nguyên Vỹ do các Cố Vấn Mỹ lưu để giảng dạy tại đại học Quân sự West Point :

"Đại Tá Lê Nguyên Vỹ, nhận chức ngày 20.12.68, 17 năm quân ngũ. Đại Tá Vỹ là một chỉ huy trưởng hữu hiệu và hiếu chiến và nhiều sáng kiến khi chạm địch và khi huấn luyện binh sĩ. ( lời của Đại Tá John G. Hayes, Cố Vấn Trưởng, ngày 7.2.1970).

Đại Tá Lê Nguyên Vỹ, Chỉ Huy Trưởng Trung Đoàn 8, SĐ5BB: Một sĩ quan tài ba. Rất nhiệt tâm, rất nghiêm chỉnh và rất được việc. Ông có nhiều triển vọng. Một người quốc gia nhiệt tình. Đáng được thăng chức. (Trung Tá Roy E. Couch, Cố Vấn Phó, ngày 4.2.1970).

Đại Tá Lê Nguyên Vỹ, Chỉ Huy Trưởng Trung Đoàn 8...Trung Đoàn Trưởng giỏi nhất trong Quân Đoàn 3; đủ khả năng trở nên Sư Đoàn Trưởng. (Cố Vấn Mỹ Quân Đoàn 3)
" 10.4.1972 Khi thấy chiến xa và bộ binh địch xuất hiện từ xa, tất cả các loại súng cối của Quan đoi VNCH bắn ra xối xả, khiến bộ binh VC phải giật lùi lại phía sau, chỉ còn thiết giáp VC vẫn một hàng dọc, theo đường phố tiến vào nơi phòng thủ của Tướng Hưng. Vì lần đầu tiên người lính VNCH nhìn thấy chiến xa địch và phần vì không tin tưởng vào vũ khí chống chiến xa M72, hầu hết đều kinh hoàng và tìm nơi ẩn nấp. Ngay cả đến những người lính phòng thủ trước cửa hầm của Tướng Hưng cũng vậy, khi nhìn thấy chiến xa đã tới gần, tất cả đều nhảy ào xuống hầm. Đại Tá Lê Nguyên Vỹ Tư lệnh phó SĐ 5 đã nhanh nhẹn chụp lấy một khẩu M72 của người lính đứng bên cạnh, ông bước lên miệng hầm. Trong khi ấy, Tướng Lê Văn Hưng đã cầm sẵn một trái lựu đạn nơi tay với ý định nếu VC tràn vào, ông tung ra, tất cả cùng chết. Chiếc chiến xa đi đầu đã đến gần, nhưng vì chúng chưa định ra được chiếc hầm nào là hầm của Tướng Hưng đang thủ, chúng quay ngang, quay dọc để tìm kiếm. Thừa lúc ấy, Đại Tá Vỹ đã bắn ngay một quả đạn M72 vào hông xe làm chiếc xe bốc cháy. Binh sĩ lên tinh thần reo hò, và họ lần theo từng căn nhà, từng bờ tường để bắn những chiếc còn lại. Kết quả là gần 50 chiếc chiến xa địch bị bắn cháy ngay trên trận địa..".....

Trưa 30.4. 1975 Lúc đó, Tướng Vỹ triệu tập một phiên họp bất thường, thật ngắn ngủi, để giải thích cho mọi người rõ lịnh bàn giao và lịnh bắt buông súng đầu hàng. Ông nói: "Lệnh bắt chúng ta buông súng bàn giao cho địch, nói thẳng ra là lịnh bắt chúng ta buông súng đầu hàng..." Ông phải nói thẳng vì sợ có người hiểu quanh co, mập mờ. Rồi ông tuyên bố: "Vì tôi là một Tướng Chỉ Huy mặt trận, tôi không thể thi hành được lịnh này. Tôi nghĩ thân làm Tướng là phần nào đã hưởng vinh dự và ân huệ của quốc gia hơn các anh em nên tôi phải chọn lấy con đường đi riêng cho tôi".
Đoạn ông bình tĩnh bước ra sân nghiêm trang đứng dưới cột cờ của Bộ Tư Lệnh, tự sát bằng chính khẩu súng chỉ huy của mình. Cuối tháng 4 năm 1975, quân Cộng Sản Bắc Việt từ nhiều ngả tiến về Saigon. Nhưng cánh quân phía Đông Bắc của chúng không thể vượt qua căn cứ Lai Khê, mặc dù có lực lượng đông gấp nhiều lần. Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ đã làm tròn nhiệm vụ.

Tướng Lê Nguyên Vỹ đã tự sát bằng súng lục ngay tại bộ tư lịnh sư đoàn 5 bộ binh. Thi thể Tướng Lê Nguyên Vỹ được an táng trong rừng cao su gần doanh trại Bộ Tư Lệnh, sau đó được thân nhân bốc lên đem về cải táng ở Hạnh Thông Tây, Gò Vấp. Năm 1987, hài cốt ông được thân mẫu (mẹ) hỏa thiêu và đem về thờ ở từ đường họ Lê Nguyên tại quê nhà ở tỉnh Sơn Tây.

Con đường Tướng Vỹ chọn lựa ngày hôm nay đã có Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Lãm và nhiều vị anh hùng khác lựa chọn ngày trước. Ông đã xin nối gót. Ông không đi đơn độc một mình, vì vào giờ này, khắp nơi trên đất nước, đồng đội của ông, nhiều người cũng đang đi trên con đường như Phạm Văn Phú, Trần Văn Hai, Lê Văn Hưng, Nguyễn Khoa Nam, Hồ Ngọc Cẩn, v.v...

Được biết ngày nay, đồng bào và chiến sĩ trong nước đã suy tôn ông là ANH HÙNG DÂN TỘC. Và trong hàng ngũ của những người đang đấu tranh lật đổ bạo quyền ở trong nước, có đơn vị đã mang tên ông: Chiến Đoàn LÊ NGUYÊN VỸ." ( nguồn Nguyễn Hùng Kiệt, chiến tranh Nam - Bắc 1954-1975) ).

Thành kính dâng nén tâm nhang lên Tướng Lê Nguyên Vỹ để tưởng nhớ sự hy sinh của ông trong ngày 30.4.1975.

BÀI LIÊN KẾT

1.Tướng Lê Nguyên Vỹ
http://nguyentin.tripod.com/lnvy-u.htm

2.CHUẨN TƯỚNG LÊ NGUYÊN VỸ LƯU TIẾNG NGÀN THU
http://www.lytuongnguoiviet.net/2013/11/chuan-tuong-le-nguyen-vy-luu-tieng-ngan.html#.UwzyC86cPQ8

3.THẦN TƯỚNG LÊ NGUYÊN VỸ
http://quynhtramvietnam.blogspot.de/2013/02/than-tuong-le-nguyen-vy.html

4. TƯỚNG LÊ NGUYÊN VỸ "CHẾT THEO THÀNH"
http://hon-viet.co.uk/TuongLeNguyenVy_chetTheoThanh.htm

Trinh Khánh Tuấn, 26.2.2014