GÓC KHUẤT LỊCH SỬ
SỰ GIAN MANH CỦA HỒ CHÍ MINH
  LÀ TRÒ  CƯỚP CÔNG CỦA CÁC 
TỔ CHỨC KHÁNG PHÁP.

Từ ngữ" cướp công kháng Pháp" nầy rất quen thuộc với đồng bào VN vào đầu thế kỷ 20, để tìm hiểu cụm từ nầy phát xuất từ thời điểm nào trong một góc khuất của lịch sử? chúng tôi xin được giới thiệu với đồng bào hải ngoại và quốc nội trò đại bịp xão trá của con người có tên là Lý Thụy ( hồ chí minh sau này) và đảng Mafia csVN về người anh hùng Phạm Hồng Thái, còn gọi là " tiếng bom Sa Diện", người đã ám sát toàn quyền Pháp Merlin. Năm 1924. trong tô giới Pháp Anh trên đất Trung Hoa.

Phạm Hồng Thái còn có tên Phạm Thành Tích hay Phạm Cao Ðà, sinh năm 1896 tại làng Xuân Nga, tổng Văn Viên, phủ Hưng Nguyên gần thành phố Vinh xứ Nghệ, trong một gia đình có truyền thống cách mạng chống thực dân Pháp, lại được chứng kiến cảnh quốc phá gia vong, dân tình khốn khổ lầm than vì sống dước ách nô lệ của ngoại bang. Thêm vào đó là các biến cố chính trị quan trọng đang xảy ra trong nước như vụ đảng viên của VN Quang Phục Hội do Cường Ðể và Phan Bội Châu làm thủ lảnh, đã ném bom vào Hà Nội Hotel để mưu sát toàn quyền Ðông Dương Albert Sarrant, vụ ám sát tuần phủ Thái Bình Nguyễn Duy Hân, vụ đồng bào chống thuế tại miền Trung. Nhưng quan trọng nhất vẫn là hai cuộc khởi nghĩa của Ðội Cấn và Lương Ngọc Quyến tại Thái Nguyên. Còn vụ thứ hai do Vua Duy Tân cùng hai chí sĩ Thái Phiên và Trần Cao Vân khởi xướng tại kinh thành Huế.

Nhằm gây tiếng vang, tạo ủng hộ trong quần chúng quốc nội, bắt đầu từ năm 1913 các lãnh tụ của Việt Nam Quang Phục Hội cho tổ chức ám sát và đặt chất nổ phá hoại nhiều nơi trong nước. Chính quyền Pháp đã nhờ chính quyền Trung Hoa Dân Quốc bắt giam Phan Bội Châu cùng các đồng chí. 


Được tin Toàn quyền Đông Dương Merlin sang Nhật Bản điều đình với Nhật để trục xuất các nhà cách mạng Việt Nam, trên đường về Merlin cùng đoàn tùy tùng dừng lại Quảng Châu, ở tại khách sạn Victoria phía Bắc thành phố Sa Din. Chiến sĩ cách mạnh của Việt Nam Quang Phục Hội được lệnh của cụ Phan Bội Châu đã lên đường sang Quảng Châu để ám sát tên toàn quyền nầy. Người thanh niên yêu nước  Phạm hồng Thái đã cải trang đóng giả nhà báo vào khách sạn và ném một quả bom nhỏ ngay giữa bàn tiệc. Bom nổ, một số nhân vật Pháp và ngoại quốc chết, nhưng Merlin chỉ bị thương nhẹ. Ông thoát ra ngoài, bọn cảnh vệ rượt theo đuổi bắn rát, ông nhảy xuống sông Châu Giang, hy sinh ngay trong đêm ấy (19/6/1924), hưởng dương 28 tuổi. Thi hài ông được chôn cất ở chân đồi Bạch Vân. 

Khách sạn Vitoria nơi Phạm Hồng Thái 
ám sát tên toàn quyền Merlin

Bà Cao Thị Chất, vợ anh hùng
Phạm Hồng Thái (đã mất năm 1980)

 Đến tháng 3/1925 năm sau vì kính phục trước cái chết liệt oanh của một Tráng Sỹ Anh Hùng Việt Nam, đã làm cho bọn thực dân Anh-Pháp phải vở mật kinh hồn ngay trên đất Trung Hoa mà chính người Trung Hoa phải cúi đầu khuất phục chúng. Do đó các lãnh tụ Trung Hoa Quốc Dân Ðảng như Uông Tinh Vệ, Liêu Trọng Khải và Tỉnh Trưởng Quảng Châu là Hồ Hán Dân, đã bỏ ra số tiền 3000 đồng , để cải táng mộ của Phạm Hồng Thái từ chân đồi Bạch Vân về chôn tại Hoàng Hoa Cường là Nghĩa Trang Quốc Gia, nơi an giấc nghìn thu của 72 Liệt Sĩ Trung Hoa đã hy sinh đầu tiên, trong cuộc Cách Mạng Tân Hợi 1911, lật đổ nhà Mản Thanh.

Mộ Anh Hùng Phạm Hồng Thái

Năm 1925 là thời đại của Quốc Dân Đảng Trung Hoa nắm chính quyền trong ta. Tiếng bom Sa Diện tuy không giết được Merlin nhưng đã gây được tiếng vang lớn tác động đến các tổ chức cách mạng trong nước.

Lúc Phạm Hồng Thái mất ngày 19/6/1924, thì tên Lý Thuỵ đang ở đâu?? xin trích đoạn trong sử đảng viết về hồ chí minh. "Tháng 11.1924, Lý Thụy (Nguyễn Ái Quốc) rời Liên Xô tới Quảng Châu theo phái đoàn cố vấn của chính phủ Liên Xô do Mikhail Markovich Borodin làm trưởng đoàn đến giúp chính phủ Trung Hoa dân Quốc của Tưởng Giới Thạch, làm phiên dịch lấy tên là Lý Thụy ( là hồ chí minh sau này).

Điều nầy cho thấy giửa tên ác ma Lý Thuỵ và Việt Nam Quang Phục Hội cũng như nhóm Tâm Tâm Xã không có dính dáng gì với nhau trong thời điễm Phạm Hồng Thái nhân lệnh đi ám sát tên toàn quyền Merlin ở Quảng Châu. Nhóm Tâm Tâm Xã là do tâm huyết của cụ Phan Bội Châu. Ông là thủ lãnh của nhóm nầy cho tới ngày ông bị bắt là ngày 30.6.1925. 

Sau khi anh hùng Phạm Hồng Thái đã mất, hồ chí minh mới đến Quảng Châu, rồi thấy nhóm Tâm Tâm Xã của cụ Phan Bội Châu quy tụ đuợc nhiều thanh niên yêu nước, nên mới tìm cách móc nối với các thanh niên yêu  nước trong TTX, và sau có dã tâm chiếm lấy cơ sở TTX. Để thực hiện ý đồ đó, Lý Thuỵ đã tìm cách bán cụ Phan Bội Châu cho Pháp, để tiếm quyền lãnh đạo  TTX, và thao túng nhóm nầy nhằm mục đích phát triển cơ sở đảng cộng sản Đông Dương trên đất Trung Hoa. Công tác chiếm cơ sở TTX của cụ Phan Bội Châu chính là công tác điệp vận do  Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản chĩ thị . Chính vì thế khi vừa đến Quảng Châu  HCM liền tiếp xúc ngay với Tâm Tâm Xã, và chỉ 2 tháng sau, ngày 19-2-1925, HCM báo cáo tin thắng lợi về cho Chủ tịch đoàn Đệ tam Quốc tế rằng đã lập được một nhóm bí mật gồm 9 hội viên, trong đó có 5 hội viên là Đảng viên dự bị của đảng Cộng sản, và 2 người là Đoàn viên dự bị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Lenin” (Trích quyển HCM, Nhận định tổng hợp, tác giả Minh Võ, tr. 515). Xin nhớ kỹ,Đoàn Thanh niên Cộng sản”HCM thành lập đầu tiên khi mới tập tễnh bước vào nghề làm Cộng sản, đoàn đó ông đặt tên là Đoàn Thanh niên Cộng sản Lenin, xin Dân tộc VN ghi nhớ kỹ điều nầy!

SƠ LƯỢC VỀ VIỆT NAM QUANG PHỤC HỘI


Ðầu năm 1904,  Phan Bội Châu cùng với Cường Ðể và hơn 20 đồng chí nữa họp tại nhà riêng của ông Nguyễn Hàm, bí mật lập ra một tổ chức yêu nước, theo kiểu hội kín, sau này gọi là Duy Tân hội. Cường Ðể được cử làm Hội chủ. Ðầu năm 1905, theo kế hoạch của Duy Tân hội, Phan Bội Châu xuất dương sang Nhật. Ông nhận trách nhiệm tổ chức phong trào Ðông Du. Ðây là giai đoạn đắc ý nhất của ông. Thời gian này ông cũng sáng tác được nhiều tác phẩm gửi về nước. Lời văn thống thiết, khích lệ của tác giả  đã thức tỉnh được lòng yêu nước của nhiều người dân lúc bấy giờ. Nhiều người dân đã tích cực ủng hộ phong trào Ðông Du bằng nhiều hình thức khác nhau. Do dã tâm của đế quốc Nhật và âm mưu thâm độc của thực dân Pháp, tháng 3 năm 1909 tổ chức Ðông Du bị giải tán, ông bị trục xuất khỏi nước Nhật, phải 

chạy trốn sang Trung Quốc, rồi Thái Lan.


Cụ Phan Bội Châu lãnh tụ 
Việt Nam Quang Phục Hội

cụ phan Bội Châu


Về sau ông đã đứng ra thành lập "Việt Nam quang phục hội". Ngày 24 tháng 12 năm 1913, ông bị bọn quân phiệt Trung Hoa bắt giam, đến năm 1917 mới được ra tù.  Năm 1922, phỏng theo Quốc dân Đảng của Tôn Trung Sơn, ông định cải tổ Việt Nam Quang phục Hội thành Đảng Quốc dân Việt NamTổ chức nầy do c Phan Bội Châu lãnh đạo.  Ông đã cải tổ "Việt Nam quang phục hội", thành lập "Việt Nam quốc dân Ðảng" nhưng chưa kịp thực hiện những mong ước lớn thì ông đã Lý Thuỵ cấu kết với  Lâm Đức Thụ bán cụ Phan Bội Châu cho Pháp, cụ bị mật thám Pháp bắt vào ngày 30.6 năm 1925. Kẻ thù định thủ tiêu ông nhưng việc bị bại lộ. Chúng buộc phải tha ông do gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ của nhân dân VN thời đó. Chính quyền thực dân bắt ông phải về sống ở Huế. Từ năm 1926 về sau coi như cụ bị giam lõng.http://ngodinhdiem.net/ChinhTri/VNCS/HCMBanPhanBoiChau.html

PHẠM HỒNG THÁI GIA NHẬP TÂM TÂM Xà

   Phạm Hồng Thái là thành viên của tổ chức “Tâm Tâm Xã, có liên hệ với tổ chức “ VN Quang Phục Hội” của Kỳ ngoại hầu Cường Để và nhà cách mạng Phan Bội Châu. Theo Chính Đạo trong “VN Niên Biểu”, trang 417:
“Nhóm thanh niên nầy xuất thân từ Nghệ An, chủ trương dùng bạo động. Năm 1922, Lê Văn Phan tức Lê Hồng Sơn của nhóm này, đã nhận lệnh của Cường Để ám sát Phan Bá Ngọc, con trai lãnh tụ Văn Thân Phan Đình Phùng tại Hàng Châu”.
Một hành động yêu nước táo bạo của Phạm Hồng Thái, làm chấn động dư luận trong và ngoài nước, là việc ném bom giết toàn quyền Martial Merlin (1923 – 25) tại tô giới Sa Diện. Cuốc ám sát thất bại, Phạm Hồng Thái chạy thoát ra ngoài, nhưng lại bị họ rượt theo bao vây tứ phía. Trước mặt là sông (đầm Bạch Nga), sau lưng là địch rượt nà, Phạm Hồng Thái liền nhảy xuống sông tự trầm. Mấy hôm sau, thi thể nổi lên. Báo chí Quảng Châu đăng tin này cho công chúng biết. Sau đó, một nhân sĩ Quảng Châu cảm động vì thấy thanh niên nầy làm việc nghĩa, nên đứng ra xin mai táng.  
  Phạm Hồng Thái là một trong 9 thành viên của Tâm Tâm Xã gồm có : Lê Hồng Sơn , Phạm Hồng Thái, Hồ Tùng Mậu, Vũ Hải Thần.... đều là đảng viện thuộc VN Quang Phục Hội do Kỳ Ngoại Hầu Cường Ðể và Phan Bội Châu làm thủ lảnh, hầu hết là người tỉnh Nghệ An, theo chủ trương dùng bạo động chống Pháp. Với chủ trương bạo động, Cường Ðể vào năm 1922, chính ông đã ra lệnh cho Lê Hồng Sơn (Lê Văn Phan) , ám sát Phan bá Ngọc, con trai Phan Ðình Phùng vì tội theo Pháp , phản bội dân tộc. Năm 1924 Phan Bội Châu và Nguyễn Hải Thần từ Hàng Châu về Quảng Châu để tái tổ chức lại VN Quang Phục Hội. Dịp này hai ông vào bái yết Tưởng Giới Thạch và Lý Tế Thâm, lúc đó đang chỉ huy Trường Võ Bị Hoàng Phố được xây dựng trên đảo Trường Châu phía đông Quảng Châu, để yêu cầu thâu nhận một số thanh niên Việt Nam và được chấp thuận. Chính thời gian này, cụ Phan đã đổi tên VN Quang Phục Hội thành VN Quốc Dân Ðảng (VNQDÐ) , đồng thời cải tổ lại cách tổ chức đảng, dựa theo QDÐ Trung Hoa. Sau đó Ông ủy thác cho Hồ Tùng Mậu (Hồ Bá Cư) đưa chương trình và đảng cương về hoạt động trong nước

Nhóm Tâm Tâm Xã với chủ trương viết và dịch các sách báo cách mạng gởi về trong nước. Phạm Hồng Thái cùng một nhóm thanh niên có tâm huyết theo Vương Thúc Oánh - thành viên của Việt Nam Quang Phục hội, vượt biên giới qua Thái Lan rồi sang Quảng Châu, Trung Hoa Dân Quốc vào cuối năm 1918. Tại đó ông gia nhập Việt Nam Quang Phục Hội của cụ Phan Bội Châu. Tại Quảng Châu, ông học tập chính trị, tích cực hoạt động trong nhóm Tâm Tâm xã do cụ Phan Bội Châu thành lập và lãnh đạo. http://ngodinhdiem.net/ChinhTri/VNCS/HCMBanPhanBoiChau.html

Tháng 11 năm 1924, sau khi Phạm Hồng Thái mất, Lý Thụy tức Nguyễn Ái Quốc ( hồ chí minh sau nầy) đến Quảng Châu, lợi dụng tình hình xáo trộn của TTX khi Phạm Hồng Thái đã mất và sự ruồng bố để bắt cụ Phan Bội Châu của Pháp, tên gian hùng Lý Thuỵ đi chiêu dụ những thành viên ưu tú của Tâm Tâm Xã tham gia thành lập vào Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội.

*Nên nhớ là Lê Hồng Phong trong thời gian mà Phạm Hồng Thái ám sát toàn quyền Pháp Merlin, thì Lê Hồng Phong cũng chưa là đảng viên đảng cộng sản, LHP được HCM giới thiệu kết nạp đảng vào tháng 2 năm 1926. Có nghĩa là Lê Hồng Phong trước khi gặp HCM vẩn là thành viên của TTX dưới quyền lãnh đạo của  cụ Phan Bội Châu.

* Phạm Hồng Thái chưa bao giờ là đảng viên của đảng csVN.

Trích một tài liệu khác của cộng sản viết để sự việc thêm rõ ràng:"Từ đầu năm 1925, trên cơ sở những hội viên trung kiên của Tâm tâm xã, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập “Nhóm bí mật” trong đó có 5 đảng viên cộng sản dự bị và 2 đoàn viên thanh niên cộng sản dự bị. Lấy “Nhóm bí mật” này làm nồng cốt, tháng 6-1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên nhằm tổ chức và lãnh đạo" hết trích. Nguồn từ thư viện lịch sử VN-của đảng cs :http://thuvienlichsu.com/su-kien/thanh-lap-to-chuc-tam-tam-xa-tai-quang-chau-trung-quoc-126

Trích dẩn những gì đảng cs viết một cách láo khoét như sau:

Sau khi cụ Phan Bội Châu bị bắt ngày 1/7/1925( do Lý Thuỵ bán cho Pháp),  Lý Thụy (hồ chí minh) nắm tất cả cơ sở của Tâm Tâm Xã, tức “Liên Đoàn Các Dân Tộc Bị Trị”, và đổi Liên Đoàn này thành “Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội” do Lý Thụy làm Tổng Bí Thư, trụ sở đặt tại Quảng Châu. Đây là một tổ chức Đảng Cộng Sản trá hình. Đa số những người đi theo cụ Phan Bội Châu đã đi theo Lý Thụy. Năm 1926, Lý Thụy đã quy tụ được khoảng 200 cán bộ tại Quảng Châu. Ông chọn ra một số gởi đi du học ở Nga, số còn lại được huấn luyện tại chỗ hay cho vào học trường quân sự Hoàng Phố tại Quảng Châu, rồi gởi về Việt Nam hoạt độngNguồn: http://ngodinhdiem.net/ChinhTri/VNCS/HCMBanPhanBoiChau.html


Các sách vở và báo đảng còn tuyên truyền láo khoét là:  “Bác Hồ của chúng” là người thừa kế sự nghiệp cách mạng của cụ Phan Bội Châu. Chuyển giao vai trò lãnh tụ cách mạng VN từ nhà yêu nước lão thành theo chủ nghĩa Dân tộc Phan Bội Châu sang nhà yêu nước theo chủ nghĩa Cộng sản đang tuổi thanh xuân Nguyễn Ái Quốc”(Trích Lịch sử VN, Tập 2, Nhà XB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1985, tr. 198).

Đặt chân đến Quảng Châu (Trung Quốc) sau vụ mưu sát toàn quyền Méc-lanh ở Sa Điện, Nguyễn Ái Quốc tìm gặp các đồng chí của Phạm Hồng Thái. Tại căn nhà nhỏ tồi tàn trong một hẻm phố, Nguyễn Ái Quốc đã gặp Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn và Lê Hồng Phong. Cả ba người cùng quê ở Nghệ An với Nguyễn Ái Quốc.

Trước hết Nguyễn Ái Quốc đã ca ngợi chiến công bất tử của Phạm Hồng Thái: “Sự hy sinh của Phạm Hồng Thái sẽ trở thành cánh én báo hiệu mùa xuân sắp về. Tên tuổi của anh sẽ sống mãi” (Ép-ghê-nhi Ca-bê-lép: Đồng chí Hồ Chí Minh - Tập I. Nxb Thanh niên - Hà Nội - 1985 - Tr.195.)

Sau khi gặp Tâm tâm xã, Nguyễn Ái Quốc nhận được tin: Tháng 6-1924 do ảnh hưởng của Tôn Trung Sơn, Phan Bội Châu đã cải tổ Việt Nam Quang phục hội thành lập Quốc dân đảng Việt Nam.

Hai sự kiện chính trị trên của những người Việt Nam yêu nước ở Quảng Châu đòi hỏi Nguyễn Ái Quốc phải chủ động tìm gặp cụ Phan như đã chủ động tìm gặp Tâm tâm xã. Minh chứng cho điều này là cuốn sách của Viện lịch sử Đảng: 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiểu sử và sự nghiệp - Nxb Sự thật - Hà Nội - 1987 - Tr.63.”có đoạn viết: “Đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết thư góp ý kiến với cụ Phan Bội Châu về đường lối và phương pháp cách mạng. Cụ tiếp thu những ý kiến đó, nhưng chưa kịp sửa chữa thì đã bị đế quốc Pháp bắt gửi về nước vào năm 1925 “…” Rất may là Nguyễn Ái Quốc đã có một số lần gặp được Phan Bội Châu: khi thì ở Quảng Châu, khi thì ở Thượng Hải (Trung Quốc)… mặc dù các cuộc nói chuyện này không thông suốt ngay tức khắc, song dần dần đã đem lại những kết quả mong muốn. Họ đã đi đến quyết định, là mùa hè năm 1925, sẽ tổ chức hội nghị hạt nhân lãnh đạo của đảng. Hội nghị này đã định số phận sau cùng của Quốc dân đảng.”

Kết luận: Nguyễn Ái Quốc (Lý Thụy) và cụ Phan không phải gặp nhau chỉ một lần mà khoảng vài ba lần vào cuối năm 1924. Và giữa họ có sự khác biệt về quan điểm đấu tranh giải phóng dân tộc.

S dĩ đảng Mafia phải lập lờ chổ chiếm lấy nhóm TTX của cụ Phan và đồng thời lập lờ vai trò của Lê Hồng Phong trong nhóm TTX lúc Phạm Hồng Thái chưa mất, là để đánh lận con đen với nhân dân VN về nhiệm vụ được giao cho Phạm Hồng Thái đi ám sát Merlin, để nhân hiểu lầm là do người của TTX đưới sự lãnh đạo của HCM trao phó!! Đây chính là việc cướp công kháng Pháp trên lưng của Việt Nam Quang Phục Hội của cụ Phan Bội Châu, xin các người trẻ trong quốc nội, khi nghiên cứu sử đảng csVN về vân đề Phạm Hồng Thái sẽ thấy được điêù nầy một cách rất rõ ràng. Trong khoảng thời gian từ 1910 cho đến năm 1945, HCM chỉ là cái bóng mờ sau lưng của cụ Phan Bội Châu. Cụ Phan là ngôi sao bắc đẩu của phong trào giải phóng dân tộc vào đầu thế kỷ 20, xin quốc dân đồng bào nhớ kỷ sự kiện nầy!!

 Một sự lừa dối trắng trợn. Khi ông Phạm Hồng Thái hy sinh, đảng CSĐD chưa thành lập (19/6/1924). Ông Phạm Hồng Thái cũng chưa bao giờ là đảng viên đảng CS. “Hành động của Phạm Hồng Thái và tổ chức “Tâm Tâm Xã” của ông, vốn không có chút quan hệ gì với Hồ Chí Minh cả. Chính vào lúc sự kiện Sa Diện xảy ra,  Hồ tặc còn đang ở Mạc Tư Khoa …” (Tưởng Vĩnh Kính, “HCM tại TQ”, Thượng Huyền dịch, trang 79).
Trò thô bỉ đó của đảng Mafia không dừng lại ở đây, đám đỉnh cao xão trá nầy còn bày trò "TỔ QUỐC GHI CÔNG" cho anh hùng Phạm Hồng Thái. Thật là thô bỉ cho bầy súc vật Ba Đình.Đám Mafia csVN còn cho các  báo gia nô trong nhiều năm qua viết về công trạng nầy của đảng, trong việc trao phó cho người anh hùng nầy đi ám sát Merlin, viên toàn quyền Đông Dương, để lập công đầu cho đảng vào năm 1924. Trên mạng Internet người đọc có thể tìm thấy hàng trăm bài viết của đảng csVN về công trạng nầy của HCM. Nghề lừa đảo và đổi trắng thay đen chính là sở trường của của các quái thai thời đại ngày hôm nay. Một lời nhắn nhủ của cố tổng thống VNCH nguyễn văn Thiệu là: "đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn những gì cộng sản làm"


Thật vô phúc và bất hạnh cho Việt tộc hơn  80 mưới qua sống chung với một bọn Mafia quốc tê mả thủ lãnh là tên chí phè lừng danh của Việt Nam.


Tám mươi năm thực dân Pháp làm mưa gió tại VN thì cũng liên tiêp trong 80 năm đã có không biết bao nhiêu người yêu nước đã dấn thân chống lại. Trong hằng triệu anh hùng liệt nử VN đã hy sinh vì nước, Liệt Sỹ Phạm Hồng Thái tuy chưa đạt được mục đích là giết tên toàn quyền Pháp Merlin Nhưng ông đã thành công trong sứ mạng là làm cho kẻ thù phải khiếp sợ và kính nể người VN, nêu gương anh hùng dũng liệt, làm gương cho những thế hệ của VN Quốc Ðảng kế tiếp như Ðảng Trưởng Nguyễn Thái Học cùng với những Anh Hùng Xứ Nhu, Phó Ðức Chính, Ðặng Trần Nghiệp, Lương Ngọc Tốn, Nguyễn Văn Nho, Nguyễn Minh Luân, Nguyễn Tường Tam..NHƯ CÓ CHÍ PHÈO
Như có Chí Phèo làng Kim Liên Xứ nghệ
Ngồi vuốt râu cười nham nhở gian hùng
Tên du côn Cộng nô này là Nguyễn sinh Cung
Bao nhiêu năm xuôi ngược xứ người bán nước đã thành công

Việt gian, Hồ chính mi
Việt gian, đồ chó Mao
Việt gian, Hồ chí Minh
Việt gian, đồ chó Mao

Như có vượn người từ hang chồn Bắc Pó
Về tận đây mà cướp bóc Sài Gòn
Bao nhiêu năm oán tranh giành giật được non sông
Bao nhiêu năm đánh mướn Nga Tàu cướp nước đã thành công.
Việt gian, bầy Cộng nô
Việt gian, bầy chó Mao
Việt gian, Hồ chính mi
Việt gian, Hồ chí Minh.
(Thơ Phan Huy)

Lý Bích Thuỷ 8/5/2015