MÔN SINH VOVINAM LÀM GÌ ĐỂ PHỤC VỤ 

DÂN TỘC VÀ NHÂN LOẠI ?
#

Người môn sinh Vovinam đừng bao giờ ôm nếp nghĩ "môn phái Vovinam không làm chính trị" nên làm ngơ và đứng ngoài trước mọi chuyễn động của xã hội, phó thác mọi trách nhiệm cho các giai cấp khác. Vậy thì trái tim từ ái, trí tuệ (bộ não) và bàn tay thép của một môn sinh để nơi đâu? người môn sinh dùng động cơ gì để thực hiện tốt điều tâm niệm số 1 của Vovinam: "Việt Võ Đạo sinh nguyện đạt tới cao độ của nghệ thuật để phục vụ dân tộc và nhân loại"?
Muốn phục vụ tốt dân tộc và nhân loại người môn sinh VVN cần có trái tim thật phong phú về nhân bản và một bộ não sáng suốt để giúp đời và phục dân tộc, hảy khoan đề cập tới phục vụ nhân loại. Không có được một trái tim và trí tuệ (não bộ) tốt, thì đừng nên nói đến vấn đề phục vụ cho dân tộc. Bộ não tốt rất cần trong việc phân biệt được đúng sai - chính tà để định hướng cho con đường phục vụ dân tộc và nhân loại.
Một khi đã không phục vụ được gì cho dân tộc, thì sao còn xứng với một môn sinh Vovinam đúng nghĩa, xứng đáng với tôn chỉ môn phái mà sáng tổ và các bậc tiền bối trong VVN đã đề ra. Muốn phục vụ tốt cho dân tộc người môn sinh cần có một trái tim từ ái, biết đau với cái đau chung của dân tộc. Thái độ đứng đắn nhất là sau khi luyện tập và bước ra khỏi võ đường người môn sinh còn phải làm tròn chử hiếu với cha mẹ, xây dựng tốt mối quan hê tốt anh chị em trong gia đình...ngoài ra còn phải làm tròn bổn phận của một công dân. Vậy thì bổn phận công dân trong người môn sinh như thế nào?
Bổn phận của một công dân đúng nghĩa là phải giúp nước khi sơn hà nguy biến biết phân biệt đâu là cường quyền, phân biệt được đâu là nẻo chánh tà mà định được hướng đi vào lòng dân tộc. Người môn sinh chân chính còn phải biết dấn thân vào một số công việc phục vụ lợi ích xã hội, vì người môn sinh không thể sống bên lề xã hội. Không phải chỉ biết sống cho mình mà còn phải sống cho người cho đời, có như thế mới hoàn thành được mục đích cao độ là phục vụ dân tộc và nhân loại. Có làm được các việc đó thì người môn sinh VVN mới làm sáng tỏ được điều tâm niệm số 8 của môn phái: Việt Võ Đạo sinh kiện toàn ý chí đanh thép để thắng phục cường quyền và bạo lực.
Lối sống của một môn sinh VVN phải là một lối sống mạnh, sống sao cho thật xứng đáng, vì mổi một môn sinh đương nhiên là một phần tử của xã hội nên phải có bổn phận phải gánh vác việc xã hội, đó là trách nhiệm chung, không thể vịn vào bất cứ lý do nào để thối thoát.

Thực tế hiện nay người môn sinh VVN trong nước và một phần lớn ở Hải ngoại đã cúi đầu vô cảm với cường quyền và bạo lực. Hơn bốn thập niên vừa qua, rất hiếm hoi các môn sinh VVN ý thúc được điều tâm niệm số 8 của môn phái, chỉ biết mình mà không biết người, trái tim từ ái không bao giờ biết đau với cái đau của mẹ VN. Hàng ngày chỉ biết đến võ đường để luyện tập cho phình to cơ bắp, không hề biết bồi dưỡng trí tuệ ( bộ não) bằng bảo bối dựng môn của võ sư sáng tổ đó là " hệ tư tưởng Cách mạnh tâm thân" để có được nếp sống sao cho xứng đáng với cách sống của một môn sinh VVN đúng nghĩa. "CMTT" được coi là bảo bối trấn môn của sáng tổ Nguyễn Lộc là kim chỉ nam của môn phái Vovinam, có thể coi đó là cái xương sống của VVN-VVĐ.

SỐNG
Sống tủi làm chi đứng chật trời?
Sống nhìn thế giới hổ ai chăng?
Sống làm nô lệ cho người khiến?
Sống chịu ngu si để chúng cười?
Sống tưởng công danh, không
tưởng nước.
Sống lo phú quý chẳng lo đời,
Sống mà như thế đừng nên sống!
Sống tủi làm chi 
đứng chật trời?
(Phan bội Châu)CÁCH MẠNG TÂM THÂN:

Qua võ sử Vovinam, chúng ta đều biết sáng tổ Nguyễn Lộc lớn lên trong hoàn cảnh đất nước đang bị cai trị bởi bọn thực dân Pháp, giữa lúc các phong trào cách mạng giải phóng dân tộc- rầm rộ phát triển trên khắp các miền đất nước. Ông phê phán và lên án gắt gao dã tâm của bọn thực dân, và Ông có quan niệm muốn đưa cuộc cách mạng dân tộc đến chỗ thành tựu, cần phải gây cho thanh niên một tinh thần dân tộc, một ý thức học tập tu dưỡng, một ý chí quật cường, một nghị lực quả cảm, song song với một thân thể khỏe mạnh, vững chắc, có sức chịu đựng bền bỉ, dẻo dai, có đầy đủ khả năng tự vệ hữu hiệu. Đó là TÂM của sáng tổ để hình thành hệ tư tưởng "Cách Mạng Tâm Thân" sau này.
Mang hoài bão lớn lao ấy trong TÂM , nên ngoài việc trau dồi học vấn và đạo đức, Ông còn nỗ lực học hỏi, nghiên cứu, luyện tập nhiều môn võ thuật khác nhau cuối cùng hình thành môn phái VVN trong lòng dân tộc vào thời điểm đất nước đang còn dưới ách thống trị của cường quyền Pháp đang áp đặt trên đất nước VN. Ông đã không chạy theo cường quyền để vinh thân phì da mà ngược lại ông đã đứng về phía dân tộc. Thấm nhuần hệ tư tưởng CÁCH MẠNG TÂM THÂN, võ sư sáng tổ đã hoà mình vào cuộc cách mạng giải phóng dân tộc bằng một chiến lược lâu dài, mới mẽ - với ước mơ đem dân tộc thoát khỏi sự cai trị của bạo quyền thực dân. Theo quan niệm đó của ông, một môn sinh VVĐ muốn đứng vững trong lòng dân tộc thì phải đưa TÂM vàoTHÂN, để đồng hành với những thăng trầm của đất nước Sáng tổ Nguyễn Lộc với cái "Tâm cách mạng", ông đã cố gắng đào tạo một lớp người mới toàn vẹn bằng cách luyện tập VVN để có thân cường tráng, sức khoẻ phong phú, một bàn tay thép rắn chắc, một trái tim từ ái và một cái tâm Việt đạodược trang bị bằng truyền thống cứu nước chống ngoại xâm trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc ta.
Khi võ sư Nguyễn Lộc khởi xướng chủ thuyết “Cách mạng Tâm Thân” song hành với các chính đảng thời đó đề chống Pháp giành độc lập, ông đã lôi cuốn được rất nhiều quần chúng yêu nước đương thời với đủ các thành phần trong xã hội khác nham gia phong trào Vovinam yêu nước-chống Pháp vào thời đó. Tham khảo chủ thuyết CMTT tại link:
http://kimanhl.blogspot.de/…/CH%E1%BB%A6%20THUY%E1%BA%BET%2…Sáng tổ Nguyễn Lộc cũng bất hợp tác với Việt Minh, đến năm 1954 ông đã dẩn gia đình và một số môn đồ tâm huyết di cư vào nam để tránh nạn cộng sản. Ông mất tại Sài Gòn năm tháng 4/1960, sau đó môn phái tiếp tục phát triển tại miền nam một cách mạnh mẻ. Đến năm 1975, một lần nửa gia đình và một số môn đồ cột trụ của môn phải theo chân sáng tổ phu nhân và bào đệ vs Nguyễn Lộc, tức là cố vs Nguyễn Dần, đào thoát khỏi VN đến Hoa kỳ định cư, sáng tổ và gia đình sáng tổ cùng với một số võ sư cao đẳng không hề cộng tác với chính quyền do người cộng sản dựng lên trên đất nước VN.

SỰ VÔ CÃM VỚI DÂN TỘC VÀ TỔ QUỐC CỦA CÁC MÔN SINH VVN

Một điều đáng buồn nhất trong bối cảnh hiện tại cho tương lai một VN hạnh phúc trong tự do và dân chủ để sánh vai cùng thế giới văn minh. Môn sinh VVN thấm nhuần tư tưởng Cách Mạng tâm Thân của môn phái, không thể nào chỉ sống ích kỷ trong khuôn khổ của môn phái mà phải vươn mình ra xã hội để giúp đời mang lại sự công bằng cho dân tộc trước cường quyền và bạo lực, phải rộng mỡ trái tim từ ái cùng với các giai cấp khác giúp cho xã hội có một môi trường sạch để cùng nhau hít thở, sống tốt, sống khoẻ..

Kể từ đầu tháng tư 2016 đến nay, một biến động xã hội gây hoang mang cã nước vì môi sinh bị xâm hại , cá chết khắp nơi thuộc vùng biển miền trung VN, ngư dân bị thất nghiệp, an toàn về lương thực bất ổn định trong cuộc sống hàng ngày làm ảnh hưởng dây chuyền đến các phạm trù khác trong việc sản xuất hải sản, du lịch, y tế..v..v. Thế nhưng, thái độ của người môn sinh VVN ngày hôm nay phần lớn là khoanh tay ngồi nhìn các biến động trong dòng chảy của xã hội mà mình đang sống? Không một tiếng nói dù là nhỏ nhất để lấy lại công bằng cho dân oan hay tiếng nói cho một môi trường sạch chung quanh cuộc sống của mình cũng không có. Như vậy có xứng đáng là một môn sinh chính thống của VVN hay không?
Có thể nói, hàng ngũ Vovinam quốc doanh trong nước đang tiếp tay với bạo quyền cộng sản VN để đào tạo những thế hệ khiếp nhược trước giặc xâm lược, các võ sư Vovinam quốc doanh theo lệnh đảng, mài móng vuốt cho hàng ngũ CAND thêm sắc bén, huấn luyện và đào tạo một lớp người vừa ÁC với dân vừa HÈN với giặc xâm lược Tàu Cộng.....tạo oan khiên khắp 3 miền đất nước. Đáng khinh bỉ nhất là những môn sinh hiện nay có mặt trong hàng ngũ Công An, các môn sinh thuộc lực lượng Thanh niên xung phong của thành phố HCM, họ là những môn sinh đang ngược lại với lời lời giáo huấn của môn phái và sáng tổ Nguyễn Lộc. Với những môn sinh này, theo tôi, không nên đặt bàn tay thép lên quả tim từ ái để nghiêm lễ với các đồng môn khác và với các vị võ sư đã khuất như sáng tổ Nguyễn Lộc, hai vị võ sư chưởng môn đời II Lê sáng và đời III Trần Huy Phong.
Những người môn sinh này, không bao giờ có được trái tim từ ái, vì họ yêu cường quyền thay vì phải khử trừ cường quyền để giúp dân giúp đời. Họ đã bán trái tim từ ái cho đảng cộng sản, để trở thành một công cụ bạo lực của chế độ chuyên chế hiện hành. Công việc hàng ngày của các môn sinh phản đồ này đang ra tay bạo hành và đàn áp những người yêu nước khắp nơi. Tại sao tôi gọi họ là phản đồ vì họ đã không biết rèn luyện để Tâm và Thân hoà hợp, để thực hiện đúng những điều tâm niệm số 1 và số 8 của môn phái. Họ không hề biết yêu nước, mà chỉ biết mù quáng chạy theo đảng bán nước buôn dân Mafia, dâng trái tim từ ái cho bọn người tam vô ( vô gia đình, vô tổ quốc, vô thần ). Với những môn sinh VVN này chỉ làm thối rửa hàng ngủ môn phái VVN. Là những người trẻ VVN tôi rất khinh những người môn sinh này.
Tóm lại, muốn trở thành một môn sinh Vovinam đúng nghĩa thì phải biết và hiểu thấu đáo Chủ thuyết "Cách mạng tâm thân",đó một án văn hay được coi là bảo vật trấn môn, một chuơng trình hành động thực tế trong các sứ mệnh cứu nước và xây dựng các thế hệ thanh niên rường cột cho đất nước, để luôn có thế đứng trong lòng dân tộc. Chủ thuyết CMTT còn là hành trang cần thiết để thực hiện tốt điều tâm niệm số 1 và 8 của môn phái và là hành trang chủ đạo trong việc đấu tranh cho Dân Chủ Tự Do, cho công bằng, cho nhân bản...đem Việt tộc lên một tầm cao mới để Việt tộc rạng danh trời đông. Nghiêm lễ!

Môn sinh Nguyen Thi Hong 14/5/2016