QUỐC TRƯỞNG VNCH PHAN KHẮC SỬU
Một chí sĩ cách mạng trọn đời vì nước
Quốc trưởng Phan Khắc Sữu

Vài nét về Cố Quốc Trưởng Việt Nam Cộng Hòa Chí Sĩ Phan Khắc Sửu Đệ Nhất Đẳng Bảo Quốc Huân Chương. Ông sinh ngày 9 tháng 1 năm 1905 tại làng Mỹ Thuận Tỉnh Cần Thơ Miền Nam Việt Nam,
Năm 1924 Ông du học tại Pháp và tốt nghiệp bằng kỹ sư Nông Học. 
Năm 1930 tham gia phong trào sinh viên tại Pháp phản đối chính quyền thực dân Pháp về bản án đối với các nhà Cách Mạng Việt Nam Quốc Dân Đảng tại Yên Báy. . . Sau  khi tốt nghiệp Ông về nước và được chính quyền mời giữ chức vụ Chánh sự vụ sở nghiên cứu kinh tế và kỹ thuật. 
Năm 1940 Ông tham gia tổ chức "Việt Nam Nhân Dân Cách Mạng Đảng" và tham gia tổ chức lật đổ chính quyền thực dân Pháp nên bi chính quyền thực dân Pháp bắt giam và truy tố ra tòa án quân sự Pháp với bản án 8 năm tù khổ sai, tịch biên tài sản và đày ra Côn Đão giam giữ. 

Quốc trưởng Phan Khắc Sữu (phải) và 
Thủ tướng Trần Văn Hương (trái)

Năm 1945 về lại đất liền, năm 1948 Ông được bầu làm Chủ Tịch Dân Chủ Xã Hội Đảng. 
Năm 1949 Được Quốc Trưởng Bảo Đại mời tham chánh với chức vụ Tổng Trưởng Canh Nông, Xã Hội và Lao Động trong lúc nầy Ông cùng Chính Phủ Việt Nam thương thuyết với Pháp đòi lại Độc Lập Tự Do cho Việt Nam nhưng không thành. Ông từ chức. 
Quốc Trưởng Phan Khắc Sữu nhận bàn giao
 từ Đại tướng Nguyễn Khánh (giửa)

Đến năm 1954 một lần nữa Ông được Thủ Tướng Ngô Đình Diệm (do Quốc Trưởng Bảo Đại ủy nhiệm) mời làm Tổng Trưởng Canh Nông và Cải Cách Điền Địa, nhưng sau đó một thời gian Ông thấy những vị nầy chủ trương có tính cách gia đình trị nên Ông từ chức phản đối. 
Năm 1959 ra tranh cử Quốc Hội và đã đắc cữ ở đơn vị 3 Sài Gòn. 
Năm 1960 Ông cùng Ông Nguyễn Tường Tam, Việt Nam Quốc Dân Đảng thành lập "Mặt Trận Đại Đoàn Kết Quốc Dân" và sau đó bị Chính Quyền Ngô Đình Diệm bắt giam truy tố ra tòa với bản án 8 năm tù cấm cố cho đến tháng 11 năm 1963 mới được Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng trả tự do. 
Năm 1964 Ông được bầu vào Thượng Hội Đồng Quốc Gia.
Quốc trưởng Phan Khắc Su và ni các

Ông đã được Hội Đồng tín nhiệm bầu làm Quốc Trưởng Việt nam Cộng Hòa. Nhưng một thời gian sau Ông lại từ chức đến ngày 11 tháng 9 năm 1966 Ông lại đắc cử Dân Biểu vào Quốc Hội Lập Hiến và giữ chức Chủ Tịch Quốc Hội. 
Năm 1967, một nhóm Quân Đội tổ chức những cuộc bầu cữ thiếu trong sáng nên  lại một lần nữa từ chức phản đối bản Hiến Pháp do nhóm Quân Đội áp đặt.
Năm 1968 Ông cùng một số chiến hữu như Tiến Sĩ Nguyễn Thành Vinh Cựu Dân Biểu và Ông Trần Sinh Các Bình Chủ Tịch Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam Cộng Hòa, Bác Sĩ Phan Quang Đán đứng ra thành lập "Phong Trào Tân Dân Việt Nam" để tiếp tục con đường đấu tranh cho Quốc Gia Dân Tộc.

Quốc trưởng chúc tết nhân dân
Ông nổi tiếng thanh liêm, ở cương vị Quốc Trưởng ông chỉ ăn cơm chính quyền chu cấp còn tiền lương chuyển sang quỹ trợ cấp xã hội cho đồng bào. Đặc biệt, bà Phan Khắc Sửu là một tín hữu Cao Đài với đạo danh Huỳnh Điệp, không ngồi vị trí mệnh phụ phu nhân mà chỉ tự buôn bán vải ở chợ Vườn Chuối quận 3 để trang trải cuộc sống chăm sóc con cháu.

Quốc trưởng Phan Khắc Sữu dự lễ 
Quốc Khánh 1/11/1964

Năm 1969 Ông thọ bịnh, sau một thời gian điều trị Ông đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11 giờ 10 phút ngày 24 tháng 5 năm 1970.

Lễ an táng đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức "Quốc Táng" do Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa với sự tham dự của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm và đông đủ Nội Các cùng các đoàn thể Thanh Niên Sinh Viên gồm 125 đơn vị. Trong dịp nầy Tổng Thống đã đích thân gắn "Đệ Nhất Bảo Quốc Huân Chương" một huân chương cao qúi nhất của Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa. 

Tài liệu sưu tầm tổng hợp từ Internet, ngưi viết cáơn các tác giả những bức hình có kèm theo bài viết này.

Võ thị Linh, hậu duệ VNCH, 6/6/2016