PHÂN TÍCH "CÁO TRI" CỦA CHÁNH CHƯỞNG QUẢN VOVINAM QUỐC DOANH


Chúng tôi xin phép được phân tích 4 điểm chính trong "Cáo tri" của ông Nguyễn văn Chiếu, dưới danh xưng là chánh chưởng quản HĐVSCQMP, ký ngày 2/8/2016.
THỨ NHẤT:

Thới gian gần đây tại Hải Ngoại, môt tổ chức bao gồm: Võ Sư, Môn Sinh, cựu môn sinh Vovinam đã tổ chức một Đại Hội và tự phong đai, đặc biệt là cấp đai với danh xưng " Bạch Đai Thượng Đẳng".

Sự việc trên gây ngộ nhận về đai đẳng chính thức của Chưởng môn môn phái vovinam Việt Võ Đạo, tạo nên dư luận không tốt về môn phái Vovinam trong cộng đồng Vovinam trênThế giới, đặc biệt đối với các Liên Đoàn/ Hiệp Hội/ Tổ chức Vovinam Quốc Tế, Châu lục, khu vực và trong nước, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của môn Vovinam..

Ông Nguyễn văn Chiếu, chánh chưởng quản môn phái Vovinam (Quốc Doanh), một bộ phận tay sai của cộng sản, không chính danh và hoàn toàn không có cơ sở pháp lý nào ngay khi thành lập, để phũ nhận một hệ thống chính danh của môn phái Vovinam-Việt Võ Đạo, đó là Tổng Liên Đoàn VVN-VVĐ Thế giới. Thật là một trò hề của một tên phản đồ trong môn phái VVN.VVĐ. Tổ chức mà NVC đề câp ở đây chính là những người võ sư đàn anh của NVC trước năm 1975 và là những người từng có mặt trong ban điều hành đầu tiên của Hội Đồng Môn Phái Vovinam Việt Võ Đạo thành lập vào năm 1964.
Đó là các võ sư vốn là môn đệ trực tiếp của Võ sư Nguyễn Lộc như cố võ sư Nguyễn Dần bào đệ của võ sư Nguyễn Lộc, hoặc là thành viên ban chấp hành môn phái 1964.

1- Vs Phan Dương Bình (VN)

2- Vs Nguyễn Văn Thông (VN)

3- Vs Nguyễn Dần (USA)

4- Vs Hà Trọng Thịnh (CAN)

5- Vs Lê Trọng Hiệp (USA)

6- Vs Phạm Hữu Độ (USA)
7- Vs Lê Văn Phúc (USA)
8- Vs Trần Bản Quế (USA)
9- Vs Phan Quỳnh (USA)
10- Vs Ngô Hữu Liễn (USA)
11- Vs Nguyễn Văn Cường (USA)
12- Vs Trần Thế Phượng (USA)

Và những võ sư kỳ cựu của môn phái như:
13-Vs Lê Công Danh (AUS)

14-Vs Trần Tuấn Vũ (VN)

15-VS Nguyễn Văn Đông (USA)

16-VS Ngô Kim Tuyền (VN)

Những vị võ sư này từng là bậc thầy của Nguyễn Văn Chiếu và là đàn anh của NVC khi y mới nhập môn. Ngày nay vì bã danh lợi che khuất lương tâm, và vì sự nghiệp làm tay sai cho đảng cộng sản nên NVC mới phớt lờ những vị võ sư này. NVC là một võ sư, không tài, thiếu đức của môn phái và cũng là một đảng viên cộng sản nằm vùng trước 1975, NVC đã hiến dâng trái tim từ ái và bàn tay thép cho đảng cộng sản, mang thêm cái mặt nạ chính nghĩa lên mặt rồi lên án những đồng môn đàn anh của mình một cách vô liêm sĩ bằng cái "cáo tri" ngày 2/8/2016.

Trong hàng võ sư cao niên từng sinh hoạt trước thời NVC đều có chung nhận định về NVC như sau: Chiếu là một con người háu đá, tiểu nhân vô liêm sĩ - Nhờ bám vào cộng sản mà y được đảng tâng bốc lên hàng võ sư có đẳng cấp cao nhất trong môn phái Vovinam (sic), thực tế nếu Chưởng môn còn sống trình độ của NVC chỉ ngang với Hồng đai II cấp là cùng. Ai cũng biết các cấp trên hồng đai II là NVC tự phong. Tuy vậy, NVC đã không an phận với kiếp làm tay sai của mình cho đến khi về với cát bụi, ngược lại, còn lớn tiếng lên án các bậc đàn anh và bậc thầy của mình qua cái gọi là "Cáo Tri" hoàn toàn vô giá trị với Tổng Liên Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Thế giới - một hệ thống chính danh và chính thống của môn phái Vovinam Việt Võ Đạo , dưới sự điều hành của võ sư Nguyễn Dần tức bào đệ của võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc. Nay võ sư Nguyễn Dần, người mang "Bạch Đai Thượng đẳng" từ năm 2008 vừa qua đời, nên y mới cất tiếng nói và cứ tưởng như mình đang từ lớp ba trường làng đã bước bằng đôi hia bảy dậm lên hàng thượng đẳng (tiến sĩ) trong môn phái Vovinam (sic). Nhìn hành động này của NVD, tôi chợt nhớ tới bài thơ "Vịnh Tiến Sĩ giấy" của cụ Nguyễn Khuyến như sau, bài thơ này có thể đúng với chân dung của Nguyễn văn Chiếu và đám tay sai trong cái HĐVSCQ-MP hiện nay trong nước.


VỊNH TIẾN SĨ GIẤY

Tác giả: Nguyễn Khuyến

Cũng cờ, cũng biển, cũng cân đai.

Cũng gọi ông nghè có kém ai.

Mảnh giấy làm nên thân giáp bảng, (1)

Nét son điểm rõ mặt văn khôi. (2)

Tấm thân xiêm áo sao mà nhẹ?

Cái giá khoa danh thế mới hời! (3)

Ghế tréo, lọng xanh ngồi bảnh choẹ,
Nghĩ rằng đồ thật hóa đồ chơi!

1. Giáp bảng: bảng đề tên từ học vị tiến sĩ trở lên.
2. Văn khôi: đầu làng văn. ở đây chỉ người có đỗ đạt cao.

3. Hời: giá rẻ

Bản chất của NVC chỉ là hạng người không biết tôn sư trọng đạo, trong lăng kính võ học thường gọi là phản đồ, hạng người này chỉ có thể chung sống được với Mafia cộng sản hay đám lục lâm thảo khấu trong giang hồ, chứ trong làng võ chính đạo không thể nào kiếm ra được một ví trí đứng. 

Xin mời tham khảo danh sách các võ sư thuộc Tổng Liên Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Thế Giới: http://vovinamworldfederation.eu/…/danh-sach-vs-the-gioi.ht…
THỨ HAI:
1. Lịch sử môn phái Vovinam Việt Võ Đạo từ trước tới nay, Cố võ sư Chưởng môn lê Sáng chưa bao giờ ban hành bất cứ văn bản nào công nhận " Võ sư Niên Trưởng" cũng như cấp đai với danh xưng " Bạch Đai Thượng Đẳng" trong hệ thống đẳng cấp của môn phái.
Do nhu cầu phát triển, Võ sư Chưởng môn chỉ công nhận một số võ sư đã qua thời gian tập luyện với Võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc và một số thân hữu của môn phái với tên gọi: " Võ Sư Đồng Hoá" để cùng nhau hợp sức phát triển môn phái.
NVC nói đúng, không sai! với HĐVSCQMP không có văn bản nào nói về "Võ sư niên trưởng", nhưng với TLĐ-VVN-VVĐ Thế Giới thì có, vì trong kỳ Đại Hội Võ Sư thuộc Tổng Liên Đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo/ Thế Giới từ ngày 14/7/2016 tới 17/7/2016 đã công bố việc ban hành bạch đai " Võ Sư Niên Trưởng".
Liên Đoàn VVN/VN và cái gọi là Hội Đồng Chưởng Quản-MP/ Quốc Doanh không có một tư cách pháp nhân để phũ nhận qui lệ của TLĐ-VVN-VVD/ TG. Xin lỗi ông Nguyễn Văn Chiếu, đảng cộng sản và nhà nước CHXHCNVN còn chưa bao giờ phũ nhận được lá cờ vàng 3 sọc đỏ của cộng đồng người Việt tự do, không tin, ông NVC cứ hỏi tên Lê hải Bình, hồng đai, Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao, Phó chủ tịch Liên Đoàn VVN-VN, là người mà NVC xách dép hàng ngày cho tên này để biết thêm sự việc. Vậy ông Nguyễn Văn Chiếu và cái HĐVSCQMP lấy tư cách gì để viết "cáo tri" phũ nhận việc làm của các bậc thầy và đàn anh của NVC, tức phe Vovinam cờ vàng (?). Ông không thấy tự xấu hổ hay sao? Với cái "Cáo Tri" đã làm mặt mũi của NVC bị lem luốt và tanh hôi thêm.
Thưa ông Nguyễn văn Chiếu, đừng dùng cái gọi là " Ma dê in HĐVSCQ-MP " để khoát lát với các đồng môn khác trên khắp thế giới. Làm như thế, chỉ là trò hề cho các môn sinh từng sinh hoạt trước 1975, họ càng khinh bỉ ông thêm. Ông cũng cần nên biết " Hữu xạ tự nhiên hương", hương không bao giờ bay được ngược gió, chỉ có hương từ tâm chính đạo mới xẽ gió đi ngược chiều mà thôi.
Ông Nguyễn văn Chiếu, rất tiếc ông vì không có mặt trong ban điều hành môn phái đầu tiên 1964, như các thầy Chưởng môn đời III Trần Huy Phong, và 16 vị võ sư mà tôi đã nêu danh phía trên, họ là những võ sư có cấp đai cao hơn Nguyễn văn Chiếu xa lắm. Ông NVC, theo tôi, nếu như ông còn cuốn qui lệ của môn phái năm 1964, ông nên xem lại "điều 41 và 42, chương 6" coi trong đó nói gì về Bạch Đai Thượng Đẳng?? Ông đừng nên dựa vào cái đảng bán nước buôn dân để rồi hừng chí rống lên như tiếng khỉ rừng hú.
THỨ BA:
Hội Đồng Võ sư Chưởng Quản tiếp nối quyết định thành lập của Võ Sư Chưởng môn, sau đó đã công nhận Đại lãnh Đạo môn phái cho Võ Sư Chánh Chưởng Quản Môn Phái Vovinam Việt Võ Đạo và cũng là đai duy nhất.
Thưa ông Nguyễn Văn Chiếu,
Ông tự hào với cái danh xưng hảo HĐVSCQ-MP lắm hay sao? Ông đang ở trong một mái nhà sắp sửa đổ ập xuống bất cứ giờ nào, ông có biết không? Căn nhà mà ông đang ở, không có một nền móng vững chắc, ông cứ tưởng cái văn bản thành lập HĐVSCQ-MP là có giá trị hay sao??. Những anh em chúng tôi, các cựu môn sinh thuộc võ đường Cao Thắng 1966, 1967, 1968, 1969 nói thẳng với ông rằng, chúng tôi rất khinh bỉ ông mặc dù hiện nay ông mới chỉ là Phó chủ tịch Liên Đoàn, ông nên nhớ rằng : ông sẽ không bao giờ được làm chủ tịch đâu nhé! Phía trên ông còn có 3 thằng đảng viên khác, vị trí ông chỉ là tên thứ 4 trong LD-VVN-VN. Suốt kiếp này thân phận ông chỉ là một người xách dép cho những tên mà ông đã cấp Hồng Đai danh dự trong kỳ lễ giổ tổ vừa qua. nếu biết thân thì nên hạ nhiệt đi!
Nếu nói về lý: Hai văn bản do Chưởng môn ký ngày 31.3.2010 để thành lập HĐVSCQMP và HĐVSTT_HN, hoàn toàn không có chút giá trị về pháp lý, mặc dù có chử ký của chưởng môn Lê Sáng. Thầy Lê Sáng trước đó 6 năm đã bị cộng sản tước hết quyền Chưởng môn từ năm 1994. Chuyện này, những môn sinh còn trong môn phái không người nào mà không biết. Lý do: trong thời gian từ 1994 đến 2010 lúc thầy Lê Sáng còn sống, đảng viên cộng sản điều hành Liên Đoàn VVN không được suôn sẻ. Tất cã cựu môn sinh trong và ngoài nước khi về thăm thầy Lê Sáng mà không hề biết gì tới đám cộng sản đang điều hành môn phái VVN. Lý do:truyền thống của làng võ là các môn sinh chỉ nghiêm lễ với người có trình độ võ thuật và võ đạo thật sự, chứ không phải nghiêm lễ người có nhiều tuổi đảng nhưng không phải là người chính thống của môn phái đào tạo. Từ sự bẻ mặt đó, nên cộng sản mới cho ra đời hai cái quái thai kể trên. Với chiến lược mới này bọn cộng sản đã dùng một số võ sư phản đồ làm tay sai để đưa ra mặt nổi như Nguyễn văn Chiếu và những võ sư cộng sản khác có tên trong HĐVSCQ-MP hiện nay, để điều hành môn phái, còn cộng đảng thì đứng sau giựt dây.

Xin nhắc lại bối cảnh vào đầu thập niên 90 ( Tk. 20), vào năm 1994 khi thấy tình hình chín mùi, mọi cơ sở VVN ở miền nam VN đã hoạt động lại điều hoà, dưới sự điều động của cố võ sư Trần Huy Phong và võ sư Lê Sáng, đảng cộng sản liền ra "quyết định 176" để úp bộ toàn bộ các hoạt động của môn phái và nắm toàn quyền điều hành môn phái VVN. Tổng cục Thể dục Thể thao nước CHXHCNVN đã ngang nhiên thành lập một Ban Điều Hành cho VoViNam Việt Võ Đạo toàn quốc bằng quyết định 176 được ký ngày 29/04/1994 bởi Phó Tổng cục trưởng là Mai văn Muôn, theo đó thì Trưởng ban điều hành là ông Trương quang Trung, phó Vụ trưởng Vụ TDTT quần chúng, Tổng thư ký Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền là Trưởng ban. Kể từ đó , Chưởng môn Lê Sáng bị tước hết quyền hạn của một Chưởng môn, kể cã việc thăng đai cho môn sinh của mình. Cũng từ đó, mọi hoạt của Vovinam không còn nằm trong tay của chưởng môn. Thầy Lê Sáng chỉ còn biết nhìn cộng sản hoành hành cơ đồ mà do người và các trưởng bối của Nguyễn Văn Chiếu đã dày công phát triển.
Cho nên, đám lâu la trong cái HĐVSCQMP đừng nên nói là tiếp nối quyết định thành lập của Chưởng môn, nghe lợm giọng lắm!! Ông Chiếu phải nói là:" tiếp nối chỉ thị của đảng cộng sản, nghe thấy dể chịu hơn". Nói tới đây tôi lại chợt nhớ tới một bài thơ khác cũng của cụ Nguyễn Khuyến nói về một con "Đĩ cầu Nôm" xin được gởi tặng đến NVC và HĐVSCQ/MP.

ĐĨ CẦU NÔM (1)
Tác giả: Nguyễn Khuyến 

Thiên hạ bao giờ cho hết đĩ?

Trời sinh ra cũng để mà chơi!

Dễ mấy khi làm đĩ gặp thời,

Chơi thủng trống long dùi âu mới thích

Đĩ bao tử càng chơi càng lịch,

Tha hồ cho khúc khích chị em cười:
Người ba đấng, của ba loài,
Nếu những như ai thì đĩ mốc.
Đĩ mà có tàn, có tán, có hương án, có bàn độc (2)
Khá khen thay làm đĩ có tông (3)
Khắp giang hồ chẳng chốn nào không.
Suốt Nam Bắc Tây Đông đều biết tiếng.
Đĩ mười phương chơi cho đủ chín,
Còn một phương để nhịn lấy chồng.
Chém cha cái kiếp đào hồng, (4)
Bạn với kẻ anh hùng cho đứng số.
Vợ bợm, chồng quan, danh phận đó,
Mai sau ngày giỗ có văn nôm.
Cha đời con Đĩ Cầu Nôm.

1. Cầu Nôm thuộc làng Đại Đồng ở Hải Hưng.

2. Nhà thơ nói đến Tư Hồng, một nhân vật lúc ấy làm đĩ lấy Tây.

3. Có tông: có nòi.

4. Kiếp hồng đào: Kiếp trăng hoa.


THỨ TƯ:
Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo từ khi thành lập bởi Võ Sư sáng tổ Nguyễn Lộc, tiếp nối là võ sư Chưởng Môn Lê Sáng và hiện tại là Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản môn phái, tuyệt đối chưa bao giờ công nhận đai đẳng và những hệ thống tổ chức tuy cùng mang tên gọi Vovinam Việt Võ Đạo nhưng nằm ngoài tổ chức chính thức của môn phái.
Xin ông Nguyễn văn Chiếu và các vị trong HĐVSCQ-MP, hiểu cho một điều, là đừng lên đồng trước mắt các môn sinh trong và ngoài nước. Thời buổi Internet, khó mà lấy tay che trời được. Nếu đã là ngụy thì không thể là chân, ông Nguyễn văn Chiếu là người phải biết rỏ hơn ai hết ai là chân ai là ngụy?. Cờ đỏ thì không khi nào có thể nào chấp nhận cờ vàng. Tất cã môn sinh thuộc TLĐVVN-VVĐ/ Thế giới là những người, nơi trái tim từ ái luôn có một ngăn để chứa cờ vàng. Còn các ông là những tên tay sai của cờ đỏ, chính là chân nguy, tốt nhất đừng lên tiếng thì thân phận tay sai của ông mới có thể được yên bình. Tôi mách nhỏ với ông một điều: khi nào ông và đảng cộng sản của ông xóa được cờ vàng ở hải ngoại, lúc đó thì ông mới có thể yên tâm lên tiếng và không còn ai có thể phản bác cái "Cáo Tri" của ông. Lúc đó ông có thể hiên ngang đứng trên bụt cao khoa tay múa chân, xưng hùng xưng bá mà không còn ai có thể lôi cổ ông xuống.
Người môn sinh chân chính là biết chọn con đường chính đạo mà đi, sống sao cho có ý nghĩa đúng là một môn sinh Vovinam Việt Võ đạo, sống sao cho đừng tủi hổ với đồng môn và môn đồ....sống đừng làm nô lệ cho người khiến, có như vậy mới đáng sống.
Bài đọc thêm:

1.Đôi điều suy nghỉ về "cáo Tri" của Chánh Chưởng Quản HHĐVSCQ-MP


2. Môn sinh Vovinam hải ngoại tâm tình với đồng môn trong nước:http://lybichthuy.blogspot.de/…/mon-sinh-vovinam-hai-ngoai-…

3.Môn sinh làm gì để phục vụ dân tộc vâ nhân loại.


4.Vovinam một con đường hay lối rẻ


Vũ thái An 8/8/2016
Cựu môn sinh võ đường Vovinam
Trung Học Kỹ Thuật Cao Thắng 1966