NGƯỜI MÔN SINH MÔN SINH VOVINAM TRONG HÀNG NGŨ CÔNG AN NHÂN DÂN ĐANG 
PHỤC VỤ CHO AI??
Qúi vị Võ sư Cao Đẳng, Huấn Luyện viên và môn sinh Vovinam trong hàng ngũ Công An Nhân dân hãy mau thức tỉnh mà quay về với nhân dân!! Đừng nên dùng bàn tay thép và trái tim từ ái để ra sức bảo vệ đảng, một đảng bán nước buôn dân đang ngày càng lún sâu vào tội ác với Việt tộc. Hành động của qúi vị hiện nay đang ngày càng xa rời dân tộc và tổ quốc VN, chỉ biết nhắm mắt, bịt tai để làm tay sai cho bạo quyền đàn áp nhân dân và người yêu nước. Đây không phải là tinh thần Việt Võ Đạo của một môn sinh Vovinam -Việt Võ Đạo chính thống do cố Võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc đã dày công xây dựng vun đấp cho các thế hệ thanh thiếu niên yêu nước VN - theo đúng với hệ tư tưởng "Cách mạng tâm thân" mà võ sư sáng tổ đã hình thành.
Cách mạng tâm thân của sáng tổ là để đồng qui TÂM và THÂN vào việc đào tạo các thế hệ thanh niên hữu ích phục vụ Tổ Quốc, Dân Tộc, Nhân Loại và Môn Phái, một lóp người biết yêu nước chống ngoại xâm kiên cường bất khuất như tiền nhân trong suốt chiều dài hơn 4500 năm giử nước và dựng nước. tinh thần đó được gói ghém trong võ thư của môn phái, được tóm tắt như sau:
"...Việt Võ Đạo sinh nguyện đạt tới cao độ của nghệ thuật để phục vụ dân tộc và nhân loại, xây dựng thế hệ thanh niên Việt Võ Ðạo, chỉ được dụng võ để tự vệ và bênh vực lẽ phải, kiện toàn ý chí đanh thép để thắng phục cường quyền và bạo lực, nhất là có một bộ óc sáng suốt để nhận định và bền gan tranh đấu,..."
Nếu một môn sinh có trái tim từ ái và bàn tay thép của Vovinam mà đi ngườc với các điều ghi trong võ thư của môn phái tức là những phản đồ và không còn xứng đáng là một môn sinh Vovinam -Việt Võ Đạo chính thống, đó chỉ là những đứa con lạc loài trong dòng sinh mệnh của dân tộc và môn phái. Tiếp tay với bạo quyền là phong cách của một môn sinh Vovinam thiếu trí tuệ, không phân biệt được CHÍNH và TÀ. Nếu như hàng ngũ này phát triển ở tầm cao, thì đó chính là đại hoạ cho nhân dân và tổ quốc VN.
Hãy nhìn lại trong thời gian qua, khi mà cã nước bừng lên vì hoạ mất nước, căm phẩn trước sự thôn tính bạo ngược các phần đất , biển đảo của VN của bọn bành trướng Trung Cộng, phần lớn những người môn sinh Vovinam trong nước, đã sống bên lề dân tộc, họ chỉ biết đâm đầu chạy theo bạo quyền để mưu cầu lợi ích cá nhân, để bảo vệ đảng và bọn cướp nước Tàu Cộng. Vì TRÍ không sáng suốt trong nhận định nên những người này đã cùng với đồng đội dùng bàn tay thép để đàn áp tàn nhẩn với người yêu nước - một hành vi không bao giờ có nơi nhũng người Công An của các nước văn minh trên thế giới.
Những Võ sư và Huấn luyện Viên phản đồ, trong hàng ngũ của hệ thống Vovinam Quốc Doanh trong nước và Hải Ngoại đang ngày đêm tích cực làm tay sai và phục vụ cho bạo quyền nghĩ gì khi bạo quyền cộng sản, một ngày nào đó bị nhân dân đào thải ra khỏi đất nước VN?? Con đường nào là con đường chính nghĩa?? Chúng ta những người môn sinh chính thống của môn phái Vovinam phải biết đau với nổi đau của Việt tộc, đừng lội ngược dòng sông với con rồng cháu tiên, và càng không nên làm con cháu của hồ chí minh để phản lại dân, hại nước, đi ngược lại quyền lợi dân tộc và đất nước.
...Xin hỏi anh là ai?
Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay?
Xin hỏi anh là ai?
Không cho tôi xuống đường để tỏ bày
Tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay!


Xin hỏi anh ở đâu?
Ngăn bước tôi chống giặc Tàu ngoại xâm
Xin hỏi anh ở đâu?
Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi?....
(Việt Khang)


Võ Thị Linh 10/3/2017