87 NĂM KỶ NIỆM NGÀY ĐAU THƯƠNG CỦA
 DÂN TỘC (17.6.1930-17.6.2017)
Người Thứ 13 bước lên máy chém của thực dân Pháp cũng là người cuối cùng của ngày hành quyết 17.6.1930 mà thực dân Pháp thực hiện để thi hành bản án tử hình của hội đồng đề hình gồm: Đảng trưởng Nguyễn Thái Học và 12 đồng chí của Việt Nam Quốc Dân Đảng của ông. Ông NGUYỄN THÁI HỌC, được thực dân dẫn từ nhà giam ra lần thứ 13. Người anh hùng dân tộc ấy với bộ râu quai nón, mỉm cười, đưa cặp mắt sáng quắc nhìn bốn phía, nghiêng mình chào đồng bào lần cuối cùng; hô to “VIỆT NAM MUÔN...” thì Công sứ De Bottini vẫy tay lần thứ 13, đầu NGUYỄN THÁI HỌC rơi.

MƯỜI BA NGỌN ÐUỐC 

( Thơ Vĩnh Nhất Tâm)


Mười Ba Ngọn Ðuốc ghi trang sử
Một nước hùng anh rạng cõi Ðông
Dù đã thăng trầm qua mấy bận
Quyết không hàng giặc bỏ non sông


Bước đi dõng dạc, chân xiềng xích
Máy chém đầu rơi, phụt máu đào
Vừa lúc ánh dương bừng thức dậy
Hào khí lưu mãi đến ngàn sau.


Ðã non thế kỷ không ngưng nghỉ
Từng lớp... vì dân đổ máu đào
Tiếp tục đấu tranh vì chính nghĩa
Tinh thần YÊN BÁI dưới trời cao.NHỮNG NGƯỜI HÙNG BẤT TỬ TUẨN QUỐC NGÁY 17.6.1930:
1- Nông Dân: BÙI TƯ TOÀN
2- Binh Ðoàn Yên Bái: BÙI VĂN CHUẪN
3- Binh Ðoàn Yên Bái: NGUYỄN AN
4- Thợ Hồ: HÀ VĂN LẠO
5- Binh Ðoàn Yên Bái: ÐÀO VĂN NHÍT
6- Binh Ðoàn Yên Bái NGÔ VĂN DU
7- Binh Ðoàn Yên Bái: NGUYỄN ÐỨC THỊNH
8- Binh đoàn Yên Bái: NGUYỄN VĂN TI ỀM
9- Binh đoàn Yên Bái: ÐỖ VĂN SỨ
10- Binh đoàn Yên Bái: BÙI VĂN CỬU
11- Học Sinh: NGUYỄN NHƯ LIÊN
12- Nhà Cách Mệnh: PHÓ ÐỨC CHÍNH


Họ đã nằm xuống khi cuộc tổng khởi nghĩa Yên Bái ngày 10.2.1930 bị thất bại, họ đã nằm xuống để cuộc cách mạng dân tôc có thêm năng lượng để phát sáng. Cái chết của họ đã làm rơi lệ đồng bào cã nước trước khí khái kiên cường và can đãm của các anh hùng dân tộc đã tuẩn quốc. Những người coi cái chết tự lông hồng.

Khóc Liệt Sĩ
Tác giả: Nhượng Tống


Nhục mấy trùng cao ách mấy trùng
Thương đời không lẽ đứng mà trông?
Quyết quăng nghiên bút xoay gươm súng
Đâu chịu râu mày thẹn núi sông.
Người dẫu chết đi lòng vẫn sống
Việc dù hỏng nữa tội là công
Nhờ lời di huấn cơn lâm biệt,
Cười khóc canh khuya chén rượu nồng


Tuy cuộc cách mạng dân tộc do VNQDĐ chủ trương bị thất bại, nhưng không vì thế mà VNQDĐ biến mất trong công cuộc thay đổi bô mặt xã hội đúng với chủ trương ban đầu của đảng đưa ra ra đó là: Dân Tộc Độc Lập-Dân Quyền Tự Do - Dân Sinh Hạnh Phúc. Ngày nay đảng viên Việt Quốc vẩn âm thầm chiến đấu trên mọi mặt trận để nhanh chóng cùng với toàn dân kết thúc công cuộc cứu nước đã kéo dài quá lâu trên quê hương chúng ta.
Cuộc cách mạng dân tộc vẩn tiếp tục đi tới cho tới khi nào trên quê hương chúng ta không còn là một đất nước với sự độc tài độc đảng năm quyền cai trị mà không qua bầu cử tự do, không còn kiểu dân chủ XHCN của csVN thiết lập, không còn bất công, không còn giai cấp dân oan trên 3 miền đất nước, không còn cảnh tàu lạ đâm tàu của ngư dân trong vùng biển thuôc chủ quyền VN...và những vùng biển đảo, Ải Nam Quan, 1/2 thác Bản Giốc, 11.000km vùng biển thuộc khu vực Bắc Bộ được hoàn lại cho VN. Và đất nước VN tự do sẽ được thành lập trên nền tãng tứ quyền phân lập về Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp và đệ tứ quyền là Báo Chí phải là những cơ quan độc lập với chính quyền, có như thế mới bảo đảm sinh hoạt dân chủ được thăng tiến.
Chính vì những mục tiêu cao cả đó nên trong suốt chiều dài thành lập VNQDĐ hàng ngàn hàng chục ngàn đảng viên đả nằm xuống hoặc đã chết trong các ngục tù của thực dân và cộng sản.

Một năm qua VNQDĐ đã hoàn thành rất tốt đẹp việc thống nhất toàn bộ các cơ sở VNQDĐ và đang chấn hưng để tạo niềm tin vững chắc cho các chính đảng quốc gia đang song hành trong công việc cứu nước. Kỷ niệm ngày tang Yên Bái năm 2017, chúng tôi không quên lời đảng trưởng Nguyễn thái Học nhắn nhủ với các đảng viên Việt quốc còn sống sau cuộc tổng khởi nghĩa 10.2.1930 và đồng bào:
“…CHÚNG TÔI ĐI TRẢ NỢ NƯÓC ĐÂY,
CÁC ANH EM CÒN SỐNG CỨ NGƯỜI NÀO VIỆC ẤY,
CỜ ĐỘC LẬP PHẢI NHUỘM BẰNG MÁU,
HOA TỰ DO PHẢI TƯỚI BẰNG MÁU!
TỔ QUỐC CÒN CẦN ĐẾN SỰ HY SINH CỦA CON DÂN NHIỀU HƠN NỮA!
RỒI THẾ NÀO CÁCH MẠNG CŨNG THÀNH CÔNG!”


Một nén tâm hương dâng lên chư vị tiền bối và các đảng viên VNQDĐ đã hy sinh cho sụ nghiệp Dân Tộc Độc Lập-Dân Quyền Tự Do -Dân Sinh hạnh Phúc.Nguyễn Thị Hồng 17.6.2017