DÂN OAN VÀ NGƯỜI ĐẤU TRANH 
CHỐNG CỘNG SẢN CÓ GÌ KHÁC BIỆT?

Vừa qua chúng tôi, những người trẻ hải ngoại có nhận được một lời phát biểu của một người, không biết có phải là dân oan hay không, người này nói như sau:
" Hãy phân biệt rõ người dân oan khác với người đấu tranh chống cộng sản. Đừng lẫn lộn?!"
Vị dân oan này làm chúng tôi ngạc nhiên, nên mạn phép viết vội vài hàng để chia sẻ với bà con dân oan trong nước. Người viết xin trích một đoạn thơ của thi sĩ Phan Huy để chia sẻ vói bà con trước khi vào đề:
Ta người dân đen “thời đại Hồ Chí Minh”

Nghe lời bác đảng lao vào chiến chinh

Tất cả chỉ vì chủ nghĩa xã hội
Tất cả chỉ vì Miền Nam anh em.

Bây giờ thành công đảng quên lời hứa

Chủ nghĩa ngoại lai dị hình nôn mửa

Miền Nam cướp bóc đổ nát tang thương
Cả nước thê lương dưới cờ liềm búa.

Ta thành dân oan, cuộc đời lênh đênh

Nhà cửa, ruộng đất hương hỏa gia đình

Đảng đã cướp hết chỉ còn để lại
Huy chương kháng chiến, tấm bằng thương binh.
(Thơ Phan Huy)


Đầu tiên người viết muốn chia sẻ một điều với bà con dân oan trong nước, việc đấu tranh muốn có kết quả là phải biết định đúng hướng đấu tranh. Không định được hướng đấu tranh, thì chúng ta sẽ phải phí tiền bạc của cải, thời giờ...để rồi không bao giờ đạt được kết quả mong muốn. Một điều cần nhắc nhở: nếu bà con dân oan tự tách ra khỏi cộng đồng đấu tranh ngày hôm nay, chắc chắc là sẻ bị rơi ngay vào quỉ đạo mong muốn của đảng và càng dể bị chúng tiêu diệt. Chúng ta cần phải tỉnh táo để nhận rỏ mục tiêu mà chúng ta phải đấu tranh. Việc đấu tranh của dân oan cần phải kết hợp chặt chẻ với các nhà đấu tranh dân chủ trong nước, có như thế mới đạt được nhiều hiệu quả tốt. Vì nếu quí vị độc hành trong đấu tranh, thì quí vị sẽ không có cơ hội được sự hổ trợ cúa thế giới và bà con HN. Quí vị chỉ nhận được sự hổ trợ của thế giới và đồng bào hải ngoại chỉ khi nào biết đứng chung với hàng ngũ những đấu tranh dân chủ, hay các chính đảng quốc gia chân chánh hiện có trong nước.
Sở dĩ người viết nói như thế, vì đối tượng mà quí vị đấu tranh có cùng mẩu số chung với những người đấu tranh chống cộng sản. Không phải là tôi cố tình gán ghép quí vị vào với cộng đồng đấu tranh để làm gì? mà đó là thực tế của vấn đề, tức là đưa qúi vị đi thẳng vào cái gốc rể của vấn đề đấu tranh ngày hôm nay. Thế nên, nếu như giai cấp dân oan muốn tách ra khỏi cộng đồng đấu tranh, đơn độc đấu đô vật với tà quyền là tùy vào trí tuệ của quí vị không ai có quyền ngăn cấm.

Giải pháp duy nhất để có lại tài sản là phải được sống trong một chế độ tôn trọng quyền tư hữu của người dân, chứ không phải là được thừa hưởng ơn mưa móc của đảng như ngày hôm nay của tập đoàn Mafia csVN. Thích thì chúng cấp quyền SỬ DỤNG đất đai, không thích thì chúng thu hồi. Đừng quên là QUYỀN SỬ DỤNG hoàn toàn khác với QUYỀN SỞ HỮU đất đai.
Điều mà bà con dân oan trong nước cần phải phân biệt thật rỏ: còn chế độ cộng sản, là người dân không bao giờ có quyền sở hữu đất đai, điều thứ 53 này có ghi trong hiến pháp sửa đổi năm 2013, được trích như sau:
"Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý", do đó người dân (tư nhân) chỉ được công nhận quyền sử dụng đất đai và được thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Luật Đất đai năm 2013 với tư cách người sử dụng đất" hết trích.
Điều 53 này ghi rất rỏ: "Nhà nước quản lý tài sản công thuộc sở hữu toàn dân" đồng nghĩa với nhà nước là chủ sở hữu tất cã đất đai trên toàn quốc, người dân chỉ được quyền sử dụng khi nhà nước chưa cần. Một khi nhà nước cần thì nhà nước côn đồ cộng sản có quyền thu hồi đất sử dụng của toàn dân. Đây là điều mà những người dân oan trong nước cần hiểu thật rỏ để vạch ra được con đường đấu tranh cho thích hợp. Câu chuyện về dân oan đã được một thi sĩ Phan Huy gói ghém trong bài thơ dưới đây:

Dân Oan Bần Cố
Xưa đảng đã phong tôi làm bần cố

Bởi tôi chỉ còn chiếc khố trên thân

Và túp lều hương hỏa tiền nhân
Bảo tôi cò mồi những lần đấu tố

Tôi hăng hái nhập đoàn quân tố khổ

Xông vào hội trường tòa án nhân dân

Bịa ra trăm chuyện bóc lột ác ôn
Xỉ vả vào mặt phú ông địa chủ

Đấu tố xong xuôi tôi vào hợp tác xã

Vẫn đói vẫn nghèo vô sản chính chuyên

Bóc lột vẫn còn, áp bức thường xuyên
Địa chủ không còn nhưng còn “ông đảng”

Ông đảng vô cùng gian tham khốn nạn

Vơ vét sạch sành tài sản người dân

Túp lều hương hỏa, cái khố che thân
Tôi chỉ còn đây trên răng dưới dái

Đù cha thằng đảng lật lường mất dạy

Đ…ỗ M…ười Hồ tặc bịp bợm dâm ô

Nay tôi tồng ngồng đứng giữa thủ đô
Làm người dân oan kiên cường bất khuất.
(Thơ Phan Huy)


TÓM LẠI:
Đối tượng để người dân oan đấu tranh, đó chính là cái Hiến Pháp chó chết của đảng csVN làm ra từ những đảng viên đảng csVN trong cái Quốc Hội bù nhìn của chế độ độc tài toàn trị. Thế nên quí vị đang đối đầu với cái Hiến Pháp mất dạy của đảng làm ra, mà đối đầu với hiến pháp là đối đầu với đảng. Cuối cùng thì mục tiêu của dân oan là chống lại với HP và đảng csVN, tức cùng lộ trình của những nhà đấu tranh cho dân chủ tự do, bao gồm những thành phần sau đây:
1. Những nhà đấu tranh cho Nhân, Dân quyền

2. Những nhà đấu tranh cho một nước VN dân chủ tự do

3. Những nhà tu sĩ đấu tranh cho vấn đề tự do tôn giáo
4. Các nhà báo đấu tranh cho quyền tụ do báo chí 
5.Những tù nhân lương tâm, bất đồng chính kiến, các giai cấp bị bốc lột bởi tà quyền cs.....đấu tranh cho công bằng XH
6. Các tổ chức, hội đoàn, liên minh, đảng phái chính trị

Tất cã những thành phần đấu tranh kể trên đều có chung một mục tiêu giải thể đảng csVN, thay đổi hiến pháp, thay đổi bộ mặt xã hội để tất cã cùng nhau chung sống rong bầu không khí dân chủ tự do và đa đảng. Như thế người dân mới có được Dân Tộc Độc Lập, Dân Quyền Tự Do và Dân Sinh Hạnh Phúc.
Đây là những nhận định của người trẻ chúng tôi, tùy sự suy nghĩ chính chắn của bà con dân oan để tìm ra được con đường đi thích hợp trong tương lai. Tương lai bà con đều nằm trong bàn tay của bà con, không ai có thể can thiệp và giúp đở hiệu quả cho cuỗc đấu tranh hôm nay của bà con bằng chính những giọt mồ hội và trí tuệ của bà con. Xin mượn lời của cố Tổng Thống VNCH Nguyễn văn Thiệu để thay đoạn kết: "Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn những gì cộng sản làm"
Nguyen Thi Hong 20.7.2017