CHÍNH TÂM CỦA NGƯỜI MÔN SINH VOVINAM 
(Tâm tình của các hậu bối gởi võ sư quốc doanh Nguyễn văn Chiếu)Trong lăng kính Việt đạo, nếu nói ‘Tâm là chủ của thân, thì Thân là dụng của Tâm. Tất cả mọi việc lành, việc dữ đều do Tâm mình tạo ra. Tâm mình tu thiện thì thân mình an vui. Tâm mình làm ác thì thân mình khốn khổ. Đạo do Tâm học, Đức do Tâm chứa, Công do Tâm tu, Phưóc do Tâm tạo, Họa do Tâm làm. Tất cả công đức của một môn sinh có được đều đến từ cái Chính Tâm của mình, nó hiện hữu được là tự tích lũy lấy qua việc trao dồi võ đạo và võ đức, nó không có được từ những nguồn ảnh hưởng và quyền lực bên ngoài. Tâm hướng thiện là do công đức tu luyện từ võ đạo mà có, tâm thiện là cái vốn qúi vô cùng tận, khó khăn mới tạo dựng được trong thời gian sinh hoạt với môn phái, tiếp xúc và cử xử trong giao tiếp với đồng môn, và tâm của người môn sinh chính thống càng không thể bị tạp nhiễm.
Muốn thực hiện được Chủ Thuyết Cách Mạng Tâm Thân, người môn sinh chúng ta cần phải có Tâm thành thật, Tâm bình đẳng tức thương yêu đồng loại bằng Việt tình, thương yêu đồng môn bằng Việt Võ Đạo tình, Tâm thương người, vật và tôn trọng sự sống trong nề nếp của Việt đạo và tính nhân bản của Việt tộc. Tâm phải luôn sáng suốt trong mọi hành động (Tâm Trí Tuệ) và Tâm dũng cảm tự tồn, không còn sự sợ hãi (Tâm Dũng Lực) để thắng phục cường quyền, bạo lực và đưa người môn sinh hoà nhập được vào nhân võ đạo, một tầm cao nhất trong cái ngộ của người môn sinh về võ đạo và võ thuật Vovinam. Không thông hiểu được hết ý nghĩa của chủ thuyết "cách mạng tâm thân", thì không bao giờ đi đến được cái đích là hoàn thành "nhân võ đạo".
Củng trong cuộc sinh hoạt hàng ngày, người môn sinh Voviam thường được nghe nói nhiều về hai cụm từ " trái tim từ ái" và " bàn tay thép". Nhất là trong bối cảnh xã hội hiện nay, khi mà nến văn hoá truyền thống của Việt tộc đang bị tàn phá bởi chủ nghĩa Marx-Mao và tư tưởng Hồ Chí Minh, môn phái Vovinam đã bị quốc doanh, các sinh hoạt của môn phái đang bị những người cộng sản cầm quyền định hướng, đó là lúc mà trái tim từ ái của người môn sinh Vovinam đã và phải đối diện với nhiều nghịch cảnh và thử thách mới.
Người môn sinh Vovinam tìm thấy ý nghĩa của bàn tay thép và trái tim từ ái của mình trong thư của chưởng môn Lê Sáng như sau:
"Bàn tay biểu tượng cho sức mạnh là bàn tay thép. Trái tim biểu trưng cho tình thương là trái tim từ ái. Bàn tay thép, do công phu luyện tập mà thành, trái tim từ ái do thấm nhuần tinh thần võ đạo mà có.
Khi đặt tay lên tim nghiêm lễ, người môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo luôn phải nhớ rằng: chỉ được dùng võ khi đã đặt vào đó một tình thương, tức là bàn tay thép phải đi đôi với trái tim từ ái; đức dũng phải đi đôi với lòng nhân; võ thuật phải song hành với võ đạo. Người môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo chỉ dùng võ để cảnh cáo, cảm hóa, khuyến dụ người chứ không dùng võ để trừng phạt, trả thù người, chớ không với tính cách thuần võ thuật, tàn bạo, áp bức người phải tuân hành ý mình.
Ngoài ra, khi đặt tay lên tim còn phải nghĩ rằng: chúng ta cùng chung sống trong cộng đồng nhân loại, cùng có trái tim và dòng máu đỏ như nhau; cần yêu thương, che chở, giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau; cần luôn khích lệ nhau làm việc lợi ích cho Gia đình, Tổ quốc và Nhân loại.
Bàn tay thép cũng là biểu tượng cho đức dũng, và trái tim từ ái còn là biểu tượng của lòng nhân. Đức dũng phải có lòng nhân đi kèm. Dũng và Nhân cần phải có Trí phối kiểm, điều hòa mới sáng suốt để biểu lộ đúng chỗ, đúng lúc. Người học võ muốn có đầy đủ những đức tính trên phải rèn luyện, học tập và hàm dưỡng về cả Tâm – Trí – Thể, về cả Võ thuật lẫn Võ đạo mới không xuẩn động trong hành xử. Để rồi hoặc là tàn bạo, độc ác hoặc là nhu nhược, yếu hèn; đó là những thói tật cản trợ sự thành công và mất đi lòng người tâm phục."


Trái tim từ ái của người môn sinh không phải ai củng giống nhau, tùy hoàn cảnh chính trị và môi trường sống khác nhau, nên dòng máu tuần hoàn và nhịp đập của từng con tim củng có sự khác biệt. Trái tim từ ái chính là nơi thử thách độ bền của ngưòi môn sinh chính thống trước những nghịch cảnh xã hội, người môn sinh nào củng có một trái tim từ ái, nhưng không phải ai luyện tập Vovinam là sẽ có được một trái tim từ ái đúng nghĩa như yêu cầu của môn phái.
Khi trái tim từ ái, tức là cái "Tâm" trong người môn sinh bị chệch hướng hay cuốn gói ra đi thì môn phái gặp nhiễu nhương, bất ổn sẽ chen vào các sinh hoạt hàng ngày, xã hội sẽ phải đối diện với những bạo lực và tội ác. Một khi môn phái Vovinam thiếu vắng nhiều trái tim từ ái thì cái ác sẽ lên ngôi, môn phái sẽ bước vào thời kỳ võ nạn. Đó chính là hình ảnh của môn phái Vovinam sau khi bị cộng sản quốc doanh và được nhiều những võ sư phản đồ của môn phái làm tay sai cho bạo quyền cộng sản.
Trái tim từ ái là năng lực mang tính tự giác của một người môn sinh, biết tự giám sát các hành động của bản thân, tự đề ra cho mình nghĩa vụ đạo đức phải hoàn thành, tự đánh giá hành vi của mình. Nói rộng ra, trái tim từ ái đúng nghĩa là ý thức chủ quan của cá nhân về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với xã hội, đồng môn trong môn phái, được coi như là trách vụ thiêng liêng và cao cả của một Việt Võ Đạo sinh.
Trái tim từ ái của người môn sinh Vovinam được coi như là nét chính trong Việt đạo : "nói đến trời là nói đến âm và dương, nói đến đất là đến nói nhu và cương, nói đến người môn sinh Vovinam chính thống là phải nói đến cái đạo nhân và nghĩa." Bàn tay thép của người môn sinh đều phụ thuộc vào nhân và nghĩa mà nên người. Vạn vật, vạn việc trên trời dưới đất do âm dương, nhu cương tạo thành, người môn sinh thiếu vắng "chính tâm" trong trái tim từ ái sẽ trở nên bất nhân, bất nghĩa, chính vì lẽ đó con người môn sinh Vovinam muốn được coi là "nhân" trong " nhân võ đạo", thì trước hêt phải có "chính tâm" trong trái tim từ ái. Chính tâm có được là từ sự hấp thụ nền văn hoá nhân bản Việt Đạo, rèn luyện và tích lũy trong quá trình sinh hoạt và trau dồi.
Chính tâm là cái thiện tâm, cái chính đạo trong mổi một người môn sinh, giúp cho người môn sinh Vovinam có được những hành động thật sự có giá trị về mặt đạo đức và nhân sinh. Đừng bao giờ để trái tim từ ái bị ngủ quên, phải luôn đánh thức nó để đồng hành với những người môn sinh chân chính của chúng ta trong mọi sinh hoạt hàng ngày. Chính tâm của người môn sinh Vovianm được xem như là “tấm lòng tốt lành” hay một “cõi lòng chính trực” hiện diện bên trong một con người môn sinh, để giúp người đó phân biệt điều đúng và điều sai, điều thiện và điều ác.
Một người môn sinh, một võ sư hay một người lãnh đạo cao cấp của môn phái một khi đánh mất "chính tâm, thì cái "thiện" sẽ đội nón ra đi. Đó là trường hợp của ông Nguyễn văn Chiếu, Chánh Chưởng Quản môn phái Vovinam quốc doanh hiện nay trong nước. Ông này đã vì sự ích kỷ, nhỏ nhen, ông là một võ sư việt cộng nằm vùng, từng sống trong cái hào quang của môn phái trước năm 1975, được ấp ủ trong cái võ bọc Vovinam Việt Võ Đạo, nhưng vì tà niệm vẩn đục trong Tâm, lại là người thiếu võ đức trong con đường tu chính bản thân, nên đã vất bỏ trục thiện tâm trong sinh hoạt hàng ngày của ông ta. Ông này thay vì gởi văn thư chúc mừng đến những người đồng môn của mình, tuy dù không cùng chung một hệ thống sinh hoạt của môn phái. Ông Nguyễn văn Chiếu đã ra cáo tri lên án các việc làm của các đồng môn đàn anh mình thuộc Tổng Liên Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo trong kỳ đại hội lần thứ 8 tại Hoa Kỳ, tháng 7/2016 vừa qua. 

Hơn thế nửa, ông võ sư này còn kêu công an thành TP.HCM đến để khuấy nhiều buổi lễ trao bạch đai thượng đẳng cho Võ Sư Vũ Kim Trọng tại tư gia của Vs Trọng ở Việt nam, trước sự chứng kiến của gia đình Vs Vũ Kim trọng và các Vs khác thuộc Tổng liên Đoàn VVV-VVĐ đến từ Pháp Quốc. Nhưng rất tiếc, mọi việc đã không xãy ra như ý của Nguyễn Văn Chiếu. Những người công an cộng sản, sau khi đến quan sát buổi lễ thăng đai này và đã được các vị võ sư thuộc Tổng liên Đoàn VVN-VVĐ giải thích, đã rút lui trong vòng trật tự, mà không có hành động gì ngăn cản buổi lễ trên, cũng như không có điều gì đáng tiếc xảy ra. Việc thăng đai tại tư gia của Vs Vũ Kim Trọng đã diển ra rất tốt đẹp. Xem thư của võ sư Trần Nguyên Đạo:

thư ngỏ của VS Trần Nguyên Đạo...........
Lạm dụng Công an nhà nước áp đảo đồng môn !

Sau đại hội Vovinam-VVĐ thế giới kỳ 8-2016 tại California, Hoa Kỳ, tôi về Việt Nam, theo lời mời của võ phái bạn, tham dự giải vô địch thế giới lần đầu tiên của Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền, được tổ chức từ ngày 24/07 đến 29/07-2016, tại Sàigòn.
Nhân dịp này, ngày 28/07/2016, tôi cùng một số các Vs thành viên Tổng liên đoàn VVN-VVĐ/Thế giới tại Việt Nam và các võ sư quốc tế, đã đứng ra tổ chức lễ trao Bạch đai thượng đẳng cho võ sư Vũ Kim Trọng, một trong những võ sư đã được Hội đồng võ sư Vovinam-VVĐ thế giới tấn phong nhân đại hội California vừa qua. Buổi lễ khiêm nhường này, được tổ chức trong tư gia, không có công chúng, không báo chí và không rầm rộ như một hội đoàn, mà chỉ có tính cách gia đình.
Nhưng bất ngờ thay, đã bị Vs Nguyễn Văn Chiếu cho Công an đến dọa nạt và tìm cách cấm đoán !
Chúng tôi tất ư là bất ngờ ! Không những không thành công, mà còn bị mang tiếng lợi dụng quyền lực Công an nhà nước để trù dập đồng môn.
Sau đó tôi có làm việc với cơ quan An ninh tại Sàigòn và được họ cho biết rằng : Vì có sự yêu cầu của Vs Chiếu nên phải họ phải « làm việc ». Nhưng An ninh ngày nay không còn như xưa, mà biết « nghe » hai chiều, nên họ đã quyết định không can thiệp vào giờ phút chót.
Ngoài ra tôi đã khẳng định rằng : Tổng liên đoàn Vovinam-VVĐ/Thế giới là một tổ chức quốc tế, độc lập và có tư cách Pháp nhân, đã sinh hoạt từ 20 năm qua (1996), vào thời điểm mà Liên đoàn Vovinam/VN (2007) cũng như Liên đoàn quốc tế (2008) của ông Nguyễn Văn Chiếu chưa được thành lập. Các Vs thành viên của Tổng liên đoàn Vovinam-VVĐ/Thế giới tại VN không hề sinh hoạt và cũng không là thành viên của Vovinam/VN. Nên không có lý do gì mà lại xen vào các sinh hoạt của chúng tôi, nhất là việc dùng quyền lực Công an nhà nước để cấm đoán. Sự việc này đã gây lên một bầu không khí căng thẳng và nóng bỏng đối với các Vs trong nước và mọi người rất bực bội cũng như đánh giá thấp hành động của Vs Nguyễn Văn Chiếu
Sau đó, ngày 11/08/2016 tại Sàigòn, Liên đoàn Vovinam/VN có tổ chức giải vô địch tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Tôi và các Vs : Phi Long, M-d và Antonella bất ngờ đến thăm giải vô địch này (chúng tôi chỉ thấy khoảng 70 Thí sinh và khán giả thì chỉ có 4 người chúng tôi). Sau đó tôi đến trụ sở của Liên đoàn Vovinam/VN, cũng tại nhà thi đấu Phú Thọ, gửi lại tin nhắn rằng có Vs Trần Nguyên Đạo đến thăm viếng !
Việc thăm viếng giải vô địch và trụ sở của Liên đoàn Vovinam-Việt Nam này, có 3 mục đích :
1- Chứng tỏ rằng chúng tôi không hề nao núng hoặc sợ hãi trước việc Vs Chiếu đã cho Công an đến đe dọa. Bởi chúng tôi không hề vi phạm pháp luật VN.
2- Chứng minh phong thái : Khiêm nhường, giản dị và không khệnh khạng, bởi chúng tôi đến thăm với tư cách môn sinh bình thường
3- Chúng tôi muốn minh chứng rằng : Vovinam/VN không phải là của riêng Vs Nguyễn Văn Chiếu, mà là của tất cả các võ sư, Huấn luyện viên và môn sinh Vovinam-VVĐ Việt Nam.
Kính thưa quí vị, chuyện bên lề tại VN-2016 này, chứng tỏ rằng tư cách lãnh đạo của Vs Nguyễn Văn Chiếu, từ hơn 40 năm nay không hề thay đổi ! Hiện nay đã có bao nhiêu Vs tại VN là nạn nhân của phong cách lãnh đạo này ? Có bao nhiêu người đã bị cấm sinh hoạt và bị gạt ra khỏi Liên đoàn Vovinam/VN ?. Có bao nhiêu Vs đã phải tị nạn ra quốc ngoại để có thể tiếp tục phục vụ môn phái ? Và một câu hỏi cuối cùng được đặt ra là vấn đề lạm dụng quyền lực này sẽ tiếp tục cho đến khi nào ? Và nếu cứ như vậy thì bao giờ Vovinam-VVĐ trong và ngoài nước mới có thể thống nhất ? Một sự tủi hổ cho nền văn hoá võ thuật VN trước cộng đồng quốc tế.Xin thông báo và xin cho ý kiến

Chúng tôi một số môn sinh hậu bối rất khinh bỉ và phẫn nộ trước hành động thiếu đạo đức này của võ sư Chánh Chưởng Quản môn phái Vovinam quốc doanh Nguyễn Văn Chiếu, Một võ sư phản đồ tay sai, bưng bô cho đảng cộng sản đã dựa vào thế lực cộng sản cỏng rắn cắn gà nhà. Thật là một hành động thô bỉ không nên có nơi một người có chức vụ cao trong tập đoàn Vovinam quốc doanh.
Qua việc làm của ông Nguyễn Văn Chiếu mới biết sự quan trọng của cái "Chính tâm" một người môn sinh Vovinam ra sao :” Một con thú dử sau khi giết và ăn thịt con mồi có thể nằm lăn ra ngủ, nhưng người môn sinh Vovianm chân chính không thể nào có thể ngủ yên sau khi có ý đồ hãm hại một đồng môn của mình”.
Bộ mặt thật của một người võ sư cao cấp của môn phái Vovinam trong nước đã rơi xuống, để lộ một thứ "ác tâm" trong trái tim từ ái. Một khi "bàn tay thép" thiếu dây cương chính tâm điều khiển, nên đã giết chết tên tuổi của một võ sư từng được bọn cộng sản và đám dư lợn viên của ông Nguyễn văn Chiếu tâng bốc là vị võ sư có đai đẳng cao nhất trong hàng ngũ của các môn sinh Vovianm thuộc hệ thống Liên Đoàn Vovinam Việt Nam (quốc doanh). Nguyễn văn Chiếu đã chứng tỏ là người võ sư thiếu kích thước trong cương vị lãnh đao cao cấp, ông này chỉ biết làm tay sai và dựa vào thế quyền để hãm hại đồng môn bằng cái bản lĩnh phàm tục của một người môn sinh Vovinam thiếu căn bản về võ đạo và võ đức. Con vượn từ thú lên người mất mấy triệu năm, nhưng con người xuống kiếp cầm thú chỉ mất một thời gian ngắn vì hành động thiếu "Chính tâm" của mình. Võ sư Nguyễn văn Chiếu còn là một võ sư cao cấp nhưng không thấu hiểu được 10 điều tâm tâm niệm của người môn sinh Vovinam như là thường mến đồng môn (tâm niệm số 3), điều tâm niệm số 4 là nêu cao danh dự võ sĩ, ngoài ra NVC còn không trọng coi việc trao dồi đạo hạnh (tâm niệm số 6) là một hành trang căn bản của một môn sinh thuần thành Vovinam Việt Võ Đạo. Đi xa hơn nửa là NVC đã chứng tỏ bản chất rất ích kỷ nhỏ nhen và hẹp hòi của một người con nhà võ thiếu võ đức của mình trước các đồng môn trong căn nhà Vovianm hải ngoại và ngoài nước.
Chính tâm tức là tòa án còn cao hơn tòa án công lý, và đó là tòa án của của thiện tâm. Nó là tầng cao nhất trong tòa án khác. Vì thế một người môn sinh thuần thành của Vovinam phải sống sao để chính tâm tỏa được hào quang trước mọi người đồng môn và nên để bàn tay thép được ngũ yên trong thời võ nạn. Bàn tay thép chỉ để đướng đầu với cường quyền và ngoại xâm, đừng bao giờ sử dụng với người trong cùng cùng môn phái. Hình ảnh của NVC là mối nhục lớn cho môn phái Vovianm, là đã có mặt những những loại võ sư này trong hàng ngũ Vovinam ngày nay.
Nguyen Thi Hong 19/9/2016