SỚ TÁO NỮ 2016Xèng! xèng.. xèng!Tùng !..tùng.. tùng!.

Bm báo Ngọc Hoàng
Chúng thần các Táo
Ở khắp muôn nơi
Nội địa, hải ngoại
Cùng về tề tựu
Tập họp đủ đầy
Thảo sớ về chầu
Báo cáo đuôi đầu
Chuyện cũ chuyện mới
Chuyện vui chuyện buồn

Trước tiên thần chúc 
Ngài được an khang 
Long thể an nhàn 
Cung 
đình đầm ấm 

Năm qua thắng lợi 
Năm tới rộn ràng 
Tùng !..tùng.. tùng!.. xèng! xèng.. xèng!

Muôn tâu Ngọc Đế!!

Thần đây Táo n 
Tên Nguyễn Thị Hồng
Đại diện hai chồng
Vượt biển về đây
Ất Mùi sắp hết
Tháng chạp, hăm ba
Thần từ phưong xa
Xứ lạnh trời Âu
Quỳ trước Bệ Rồng 
Đập đầu Thần trình
Gập mình Thần tấu 
Chuyện đời dưới thế
Suốt một năm qua
Chẳng dám ba hoa
Có gì khai hết


Xèng.. xèng.. xèng tùng!... tùng!... tùng!!

Tâu lên Ngọc Đế,
Việc dưới dương thế,
Suốt năm dê đùa,
Người người te tua,
Không còn manh giáp,
Biến động cùng khắp,
Khủng bố dã man,
Bệnh tật lây lan,
Ebola, ISIS …

Khải tấu Ngọc Đế
Bỏ qua nước người
Chỉ kể chuyện ta
Nhìn về nước nhà
Cộng sản cầm quyền
Thật là bi đát
Trong thì bể nát
Ngoài thì như tương
Dân khổ thấy thương

Thần xin tâu tiếp,
Chuyện dài nước Việt.
Buồn nhiều, vui ít,
Vì đám Sản Nô,
Tiếp tục bưng… bô
Sản anh – Trung Quốc,
Cắt biển, nhượng đất,

Còn gì quê hương!

Ai mà nói chúng
“Liền bảo dân ngu,
“Phải cho vào tù,
Cái lũ ‘phản động!’”
Côn an hàng đống,
Hà hiếp người dân,
Đời sống khó khăn,
Đuổi nhà, cướp đất,
Quần … rách cũng mất,

Hộ chiếu cũng thu,

Níu kéo đuổi xô,
Thấy mà đau nhóiTùng !..tùng.. tùng!.. xèng! xèng.. xèng!

Thần vội chạy tìm,
Một con cá chép,
Phi thẳng lên đây,
Trình cái sự đời,
Bất công, oan trái 

Thưa Ngài!Ngọc đế

Ở tận dương thế,
Nơi quê hương Thần,
Một lũ bất nhân,
Tiếp tục làm bậy,
Kinh tế nát bấy,
Tham nhũng cả bầy,
Ăn bẩn hay lây,
Mọt sâu cả nước.Dân biểu nhiều nước
Tố cáo đảng quyền
Việt Nam lạm dụng
Nhân quyền đảng tước
Nhà cửa đảng thu
Dân đói đảng xù
Giang sơn đảng bỏ
Việt Nam chỉ có
Cái nạn lạm quyền
Bốn chục năm liền
Không có nhân quyền
Tự do dân chủ

Kinh tế nước nhà
Th
ì nhiều khó khăn.
Không thể ổn định.
Thị trường chứng khoán
Đi vào khũng hoảng
Tài chính, ngân hàng
Tr
ên đường phá sản.Muôn tâu Ngọc Đế!!
Xèng.. xèng.. xèng tùng!... tùng!... tùng!!

Năm hết Tết đến
Tấu Sớ thần trình
Tội lỗi Ba Đình
Tình hình đã tỏ
Đập đầu thần khấu
Cầu được an bình
Dân tình ấm no
Tự do Độc lập
Cầu mong Ngọc Hoàng
Nhìn xuống trần gian
Trị bọn đỉnh cao


Một bọn thái thú
Đối với Tàu cộng,
Quỵ luỵ cúi đầu,

Mọp gối, cụp râu,

Khúm na khúm núm,

Quay vào trong nước,
Chúng ác với dân,
Cướp đất, lột trần,
Từ già đến trẻ,
Giáo dục – y tế,
Nhồi sọ – chết người!
Đạo đức suy đồi,
Nhân dân ta thán!

Muôn tâu Ngọc Đế!!

Đảng là quân cướp
Không sao xử được
Nên chúng ngang ngược
Sách lược trong bưng
Luật rừng cầm thú*
Của thằng Ba Dũng
Hạng nhất ác quan
Ăn càn nói dối
Vô đối nhân gian
Chúng lùa côn an
Cắn càn cắn bậy
Bắt giam đánh đập
Bầm dập dân lành.
Vang danh thế giớiTùng !..tùng.. tùng!.. xèng! xèng.. xèng!
Còn nửa bệ hạ!

Trước tiền đại hội (đảng thứ XII)
Mấy tên chóp bu
Của đảng Việt gian 
Tranh quyền tranh bá
Đấm đá tứ tung
Tới nay 
đả rõ

Chúng bầu thằng Lú
Làm thằng đầu xỏ
Có thêm vẹm cái
Nguyễn thị Kim Ngân
Lên ngai chủ tịch
Cuốc hội gia nô
Một bày sản cộng
Chuyên nghề thái thúTrước khi dứt tấu
Thần xin Ngọc Hoàng 
Đoài thương dân Việt 
Cho thần Thiên Lôi 
Giáng xuống nước thần
Đập đầu cộng chó 
Phá tan lăng hồ
Nhốt các đỉnh cao
Lên rừng với vượn
Sống với tổ tiên
Để chúng ăn năn
Cho hết kiếp người
Muôn tâu bệ hạ
Chớ để gian tà 
Sống thêm ngày nào
Vì nếu chúng còn
Thì dân ta chết
Mong ngài cứu xét
Lời thỉnh của thần
Thanh du (thanks you) thượng đế
Xèng.. xèng.. xèng tùng!... tùng!... tùng!!

Thôi thần xin hết
Sớ táo đã dài 
Nói mãi mệt nhừ
Nhưng rồi không dứt
Chuyện dưới trần gian
Trước khi từ giả
Quay lại trần gian

Thần xin kính chúc
Ngọc Hoàng Thượng đế 
Vạn tuế! ...vạn tuế 

Thưa cùng Bệ Hạ
Cho thần được phép
Hạ giới quay đầu
Về trần gian hầu
Hai cưng  của Táo ! 

Té chưa Ngọc Hoàng??
Nếu chưa thần kíu!
Bái bai!! Auf Wiedesehen

See You Next Year 


Sớ Táo Quân đầu tiên

Sớ Táo quân là một thể loại đặc biệt, chỉ xuất hiện trên báo Xuân của làng báo Việt. Sớ phải viết bằng văn vần với giọng châm biếm, phê phán các vấn đề thời sự. Thể loại này xuất hiện từ khi nào?
Qua khảo cứu về báo xuân, người ta tìm thấy bài Sớ Táo Quân xuất hiện lần đầu tiên là "Lời tấu trình của Táo Quân" trên báo Đàn Bà Mới số Xuân năm Ất Hợi 1935. Đây là tuần báo ra ngày thứ bảy do Băng Dương làm giám đốc chính trị, Thụy An làm biên tập; tòa soạn đặt ở số 1 đường Leman - Sài Gòn (nay là đường Cao Bá Nhạ). Đàn Bà Mới là tuần báo phụ nữ, ra số đầu tiên ngày 1-1-1934 và đình bản sau số xuân 1937.

Lời tấu trình của Táo Quân (1935)
Muôn tâu Ngọc Hoàng Thượng Đế
Chuyện trần gian xin kể Ngọc hoàng nghe:
Nguyên năm ngoái thần được bổ về,
Coi khắp ba kỳ dân nước Việt.
Một giống dân nghèo gần muốn chết,
Cả toàn dân rên siết kêu la.
Lớn miệng nhất là lũ nông gia,
Ruộng đất, vườn bị người ta thâu sạch.
Nhiều kẻ liều mình toan chết quách,
Sợ rồi đây người sách cổ ra tòa.
Để nhục nhằn lây đến ông cha.
Nên nhắm mắt mà làm ma cho trọn kiếp.
Sau đến bọn kinh doanh nghề nghiệp.
Bằng công, thương nhưng cũng tuyệt kế sinh nhai
Làm để đó, bán cho ai?
Vì thiên hạ tiền tài đà nhẵn túi,
Vậy thần xin Ngọc Hoàng thương tới.
Lũ dân đen bối rối khôn cùng.
Thương kẻ tài, gặp vận long đong.
Thương người giỏi mắc vòng hoạn nạn.
Nhưng xin Ngọc Hoàng chớ thương mấy hạng.
Mới lớn lên một tí tuổi đầu,
Nay hát xướng, mai cao lâu, nhà "sec",
Làm bậy bạ, miệng chối phăng xoen xoét,
Có la rầy, lại "mẹc" cả mẹ cha,
Kêu chú bác quen mấy chữ "tuy toa"
Dùng toàn tiếng Pháp để tự nhận là Tây đặc,
Hỏi tiếng nước nhà thì ù ù cạc cạc.
Bẻ tại sao?  - Bảo: tiếng Pháp dễ dàng,
Học làm chi cái tiếng Việt Nam.
"Huyền", "hỏi", "nặng" nói làm sao được!
Đó thần đà kể hàng phụ nữ trước.
Tấu xong rồi nay đến lượt lũ nam nhi.
Tụi quan trường: từ tổng đốc, tham tri.
Đến phủ huyện chẳng thương gì dân khổ,
Trong hạnh ấy xét ra cũng có,
Một vài tên định cố thanh liêm
Nhưng phần đông họ chỉ ưa tiền,
Nên tàn ác đổi đen ra trắng,
Nhì đến bọn "Hội đồng tư vấn"
Họ thay dân mà họ chẳng làm chi,
Có việc bàn cãi, thì hoặc ngủ lỳ,
Hoặc có nói, cũng chỉ vì tư lợi,
Đó, tình hình nước Việt thần đà tạm kể,
Cúi xin Ngọc Hoàng Thượng Đế xét soi,
Còn sang năm, nếu nước Việt vẫn trông coi,
Thần sẽ dâng sớ tấu rạch ròi hơn thế nữa!

Nguyễn thị Hồng, 31/1/2016 ( 22 tháng chạp Ất Mùi)